Metsästäjäliitto piireineen kannustaa jäsenseurojaan kasvattamaan valkohäntäpeuran pyyntilupien hakumääriä erityisesti niillä ongelma-alueilla, joilla peurakanta on kasvanut ylisuureksi.

Valkohäntäpeurakantaa tulee vähentää paikoitellen reilusti

15.04.2020 13:14
Metsästäjäliitto piireineen kannustaa jäsenseurojaan kasvattamaan valkohäntäpeuran pyyntilupien hakumääriä erityisesti niillä ongelma-alueilla, joilla peurakanta on kasvanut ylisuureksi.

Metsästäjäliitto ja sen jäsenpiirit kannustavat jäsenseurojaan valkohäntäpeuran pyyntilupamäärien kasvattamiseen pahimmilla tihentymä-alueilla. Lupamääriä on syytä kasvattaa myös, jos peurakannat ovat voimakkaassa kasvussa ja riskinä on ylitiheän kannan muodostuminen. Asia on ajankohtainen nyt, koska hirvieläinten pyyntilupia haetaan Suomen riistakeskukselta huhtikuun ajan.

Luonnonvarakeskuksen kanta-arvio osoittaa, että valkohäntäpeurakanta on edelleen suuri tihentymäalueilla Varsinais-Suomessa sekä osissa Uusimaata, Etelä- ja Pohjois-Hämettä sekä eteläisen Satakunnan alueilla. Valkohäntäpeuroja on erityisen runsaasti noin kymmenen riistanhoitoyhdistyksen alueella.

­− Luonnonvarakeskuksen peurakanta-arvio osoittaa, että peuratilanne ei ole pahimmilla ongelma-alueilla juuri muuttunut, vaikka viime vuonna metsästys onnistui lumettomuudesta huolimatta hyvin. Pyyntiponnistus sai kannan kasvun kuitenkin pysähtymään, mikä oli olosuhteisiin nähden erinomainen saavutus. Siitä suuri kiitos kuuluu aktiivisille metsästäjille ja metsästysseuroille, toteaa Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Jaakko Silpola.

 

Valkohäntäpeurat ongelma viljelmillä ja teillä
 

Runsas valkohäntäpeurakanta näkyy vahinkoina maa- ja metsätaloudessa, sillä ne aiheuttavat vahinkoja puutarhoille, viljelmille ja taimikoille. Tieliikenteessä tiheä peurakanta näkyy kasvaneena kolaririskinä.

Peuran metsästystä ja kannan leikkausta tulisi Metsästäjäliiton mukaan tehostaa mm. sallimalla peuran ajojahdit kyttäysjahtien täydentäjänä myös hirvijahdin aikaan, sallimalla entistä jouhevammat vieraslupakäytännöt sekä valikoimalla saaliiksi aikaisempaa enemmän aikuisia naaraita. Kaikkien maanomistajien tulisi sallia valkohäntäpeuran metsästys maillaan.

 

Kysyttävää? Älä epäröi ottaa yhteyttä!

Jaakko Silpola
Jaakko Silpola
toiminnanjohtaja, vt. viestintäpäällikkö
+358 50 406 4836
Teemu Simenius
Teemu Simenius
järjestöpäällikkö
+358 50 331 5330
seuratoiminta, lakiasiat
Ere Grenfors
Ere Grenfors
luonnon- ja riistanhoitopäällikkö
+358 50 569 8916
seuratoiminta, lakiasiat