Hyvä jäsen,

Toiminnanjohtajan syystervehdys: Maalaisjärkeä EU-jahtisäädöksiin

10.08.2022 08:31
Hyvä jäsen,

Elokuun myötä alkoi uusi jahtikausi ja monille metsästäjille toiminta alkaa huomenna sepelkyyhkyn jahdin myötä. Toivotan hyviä jahtihetkiä!

Lumijoella Suomen Metsästäjäliiton hirvenjuoksun SM-kilpailujen yhteydessä, varsinaisen kilpailun ulkopuolella, tapahtui valitettava ampuma-aseonnettomuus viime viikolla. Ase laukesi vahingossa ja yksi henkilö loukkaantui. Toivotan kaikille tapahtuman osapuolille voimia ja parhainta vointia. Fyysinen ja psyykkinen toipuminen ottaa oman aikansa, tuetaan onnettomuuden osapuolia. Meistä jokaisen on muistettava turvallisen aseen käsittelyn periaatteet joka hetki, sillä vahingon vaara on aina olemassa. Metsästäjäliitto on jo aiemmin sopinut Onnettomuustutkintakeskuksen kanssa, että mahdolliset vahinkotilanteet tullaan tutkimaan, jotta voimme kehittää aseturvallisuutta. Ratakausi jatkuu vielä pitkään, joten viimeistään nyt on tärkeää aloittaa harjoittelu jahtikautta varten turvallisen aseenkäsittelyn ja hyvän riistalaukauksen varmistamiseksi.

Karhun metsästys on valitusten vuoksi vaarassa peruuntua suurelta osin. Tilanne kismittää ankarasti kaikkia jahtiin valmistautuneita. Karhukanta on Suomessa kasvanut hallitusti ja siitä kiitos kuuluu kannanhoidolliselle metsästykselle. Vuokrat metsästysoikeuksista on tällekin vuodelle maksettu ja majoitukset varattu. On tehty taas kova työ lupahakemusten eteen ja jahtiin on valmistauduttu useiden kuukausien ajan – mahdollisesti turhaan. Suurpetojen kannanhoidollinen metsästys on nyt ajautunut umpikujaan EU-suojelusäädösten ja tiukentuneen lain tulkinnan myötä. Korkeimman hallinto-oikeuden viimeinen ilvestä koskeva poikkeusluvan toteaminen perusteettomaksi oli ennakkotapaus ja on jumittamassa suurpetojen kannanhoidollisen metsästyksen kokonaan. Tilanne on mahdoton ja kestämätön. EU-tasolla tulee tehdä karhun, ilveksen ja suden liitesiirto suojeltavista (luontodirektiivin liite IV) metsästettäviin lajeihin (liite V). Se on vaikuttavin mutta työläin prosessi ja vaatii komission aloitteellisuutta muutokseen ja jäsenmaiden yksimielisen päätöksen ministerineuvostossa. Sitä ennen on tarkistettava luontodirektiivin melko tuore tulkintaohje. Päivitetyssä ohjeessa suurpetojen kannanhoidollisen metsästyksen asema heikkeni aikaisempaan ohjeeseen verrattuna. Tulkintaohjeen kirjaukset kannanhoidollisesta metsästyksestä on palautettava ennalleen. Liitto tekee EU-sääntelyn muuttamiseksi hartiavoimin työtä yhdessä muiden EU-maiden metsästäjäjärjestöjen kanssa. Muutos edellyttää kuitenkin eri maiden hallitusten yhteistoimia, ennen kuin mitään voi tapahtua, sillä EU-komissiossa virkamiehet vastustavat suurpetojen metsästystä kaikin voimin. On myös otettava uudelleen tarkasteluun, kenellä on poikkeuslupien valitusoikeus. Nyt Luonnonsuojeluliitto Tapiolan piirijärjestöillä on maakuntaan kiinnitetty kotipaikka patentti- ja rekisterihallituksessa, mutta on mahdollista, että järjestön osoite ja kaikki hallituksen jäsenet ovat ulkopaikkakuntalaisia. Valittajalta tulisi edellyttää todellista paikallista toimintaa muodollisen kotipaikan nimeämisen sijaan. Ruotsi aikoo tulkita asiaa koskevaa Århusin kansainvälistä sopimusta uudelleen ja sama on tehtävä Suomessa.

Ampumaratojen toiminnan varmistaminen teettää valtavasti työtä EU-rintamalla. Erityisesti kivääriradat ovat vaarassa, sillä lyijyn käyttö rataharjoittelussa ollaan edelleen kieltämässä, ellei radoille tehdä satojen miljoonien eurojen luotiloukkuinvestointeja. Olemme yhteistyössä Ruotsin metsästäjäjärjestöjen kanssa saaneet uusimpaan ehdotukseen muutoksia metsästyksen osalta niin, että esimerkiksi latvalintujahti ja pienoiskiväärin käyttö lyijyluodein on mahdollista. EU-viranomaisille on nyt pystyttävä osoittamaan, että kokovaippaluotien käyttö ampumaradoilla on ympäristölle turvallista suomalaisia ratojen ympäristölupaehtoja noudattamalla.

Toivotan hyviä ja turvallisia hetkiä edessä aukeaville jahtipoluille!

 

Jaakko Silpola

Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja

PS. Käyhän allekirjoittamassa EU-vetoomus metsästyksen tulevaisuuden puolesta.

Kysyttävää? Älä epäröi ottaa yhteyttä!

Jaakko Silpola
Jaakko Silpola
toiminnanjohtaja, vt. viestintäpäällikkö
+358 50 406 4836