Metsästys kohtaa EU:n suunnalta tällä hetkellä monenlaisia haasteita. Uusimmassa Euroopan Unionin esityksessä halutaan rajoittaa lähes tyystin lyijystä valmistettujen luotien, haulien ja kalastuspainojen käyttöä. Niin ikään susi ja karhu ovat EU:n luontodirektiivin tiukasti suojelema. Muutoinkin metsästykseen suhtaudutaan EU-tasolla niin kuin se olisi yksi suurimmista luonnon monimuotoisuuden uhista, vaikka todisteet kertovat toista kieltä.

FACE: Allekirjoita vetoomus metsästyksen puolesta

15.11.2022 11:50
metsästäjiä pellolla
Metsästys kohtaa EU:n suunnalta tällä hetkellä monenlaisia haasteita. Uusimmassa Euroopan Unionin esityksessä halutaan rajoittaa lähes tyystin lyijystä valmistettujen luotien, haulien ja kalastuspainojen käyttöä. Niin ikään susi ja karhu ovat EU:n luontodirektiivin tiukasti suojelema. Muutoinkin metsästykseen suhtaudutaan EU-tasolla niin kuin se olisi yksi suurimmista luonnon monimuotoisuuden uhista, vaikka todisteet kertovat toista kieltä.

European Federation for Hunting and Conservation (FACE) edustaa Euroopan seitsemän miljoonan metsästäjän etuja ja sen tavoitteena on edistää kestävää metsästystä kaikkialla Euroopassa. Metsästäjäliitto edustaa Suomea FACEssa. FACEn kautta Metsästäjäliitto vaikuttaa aktiivisesti EU:n päätöksentekoon Suomen ja Pohjoismaiden metsästäjiä koskevissa asioissa.

Auta meitä allekirjoittamalla vetoomus metsästyksen tulevaisuuden puolesta osoitteessa signforhunting.com

Sivusto on osa kampanjaa, joka puhuu kestävän metsästyksen tulevaisuuden turvaamisen puolesta. Euroopan seitsemän miljoonan metsästäjän toivotaan näin lähettävän painavan viestin EU:n päätöksentekijöille. Euroopan tärkeimpiä päätöksentekoelimiä kehotetaan kampanjassa työskentelemään yhteistyössä metsästäjien kanssa tunnustaen metsästäjät osaksi luonnonsuojelua.

Metsästyksen ja luonnonsuojelun tulevaisuus on uhattuna

Ongelmallinen päätöksenteko uhkaa lintujen metsästystä, riistan elinympäristöä, suurpetojen hoitoa, Euroopan metsästyskulttuureja ja luonnonsuojelun kannustimia.

VAATIMUKSEMME:

”Haluamme luonnon takaisin”

Metsästykseen ja luonnonsuojeluun vaikuttavista säännöistä ja asetuksista 80 % on peräisin Brysselistä.

  1. Haluamme Euroopan, jonka luonto on monimuotoinen kaikille.
  2. Haluamme, että luontopolitiikalla kannustetaan metsästäjien suojelutyötä myös suojelualueilla.
  3. Haluamme uuden luonnon ennallistamista koskevan asetuksen, joka tuottaa ekosysteemejä ja elinympäristöjä pienriistalle, erityisesti kosteikkoalueita ja maatalousmaita.
  4. Haluamme puolueettomamman ja näyttöön perustuvan lähestymistavan metsästykseen, myös alueellisiin metsästyskäytäntöihin.
  5. Haluamme, että suurpetokannat luetellaan EU:n luontodirektiivissä niiden suojeluaseman mukaisesti.
  6. Haluamme, että metsästäjät tunnustetaan osana luonnonsuojelun ratkaisua, ei ongelmana.
  7. Haluamme, että lait ovat metsästäjien kannalta puolueettomia, oikeudenmukaisia ja ymmärrettäviä.
  8. Haluamme, että kulttuuriperintöämme kunnioitetaan, mikä on elintärkeää monimuotoisen Euroopan tulevaisuuden kannalta.
  9. Haluamme Brysselin vievän tämän esityslistan kansainväliselle tasolle, koska EU:lla on mahdollisuus vaikuttaa maailmanlaajuisesti.

Kysyttävää? Älä epäröi ottaa yhteyttä!