Suomen Metsästäjäliitto on mukana Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa kaksivuotisessa SOTKA-elinympäristöhankkeessa. Levähdysalueverkostohankkeen tavoitteena on kehittää vesilintujen syysaikaisia ruokailu- ja levähtämismahdollisuuksia.

SOTKA levähdysalueverkosto -hanke on käynnissä

02.10.2020 08:22
Suomen Metsästäjäliitto on mukana Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa kaksivuotisessa SOTKA-elinympäristöhankkeessa. Levähdysalueverkostohankkeen tavoitteena on kehittää vesilintujen syysaikaisia ruokailu- ja levähtämismahdollisuuksia.

Hanke käynnistettiin heinäkuun alussa. Ensimmäinen levähdysaluehankkeen perustama kohde on runsaan kahden hehtaarin padottu kosteikko SavitaipaleellaSyysaikaisella vesilintujen levähdysalueella tarkoitetaan luonnollista tai rakennettua vesilintujen elinympäristöä, jossa vesi- ja kahlaajalinnut voivat viipyillä rauhassa ennen syysmuuton alkamista.

Levähdysalueella linnusto viihtyy luontaisestikin, mutta pienimuotoinen tukiruokinta voi olla mahdollista. Usein syksyiset häiriövapaat elinympäristöt toimivat keväisin linnuston lisääntymisalueena, sillä riittävä suoja saalistajilta ja luontaisen ravinnon runsaus ovat viihtyvyyden avaintekijöitä.

Hanke toteutetaan yhteistyössä BirdLife Suomen kanssa. Tavoitteena on perustaa eri puolille Suomea kokeiluluonteisesti, vapaaehtoisuuteen perustuvan, 25 levähdysalueen verkoston kerätäkseen tietoa ja  kokemuksia kohteiden vaikutuksista. Hanke on osin kokeilua ja suuri osa tekemisestä on tiedotusta ja koulutusta.

Mallia suomalaisen levähdysalueverkoston pilotointiin on haettu Tanskasta ja osin Pohjois-Amerikasta, joissa molemmissa niistä on saatu hyviä tuloksia. Myös Suomessa on jo parinkymmenen vuoden ajan tuotu esiin tarvetta saada vesilinnut viipymään synnyinseutujensa läheisyydessä mahdollisimman pitkään. Esimerkiksi Helsingin Yliopiston pitkäaikainen vesilintututkija- ja yliopistolehtori Veli-Matti Väänänen on toistuvasti korostanut vesilintujen ennenaikaisen muuton haittoja ja ehdottanut mm. levähdysalueita maisematason ensiavuksi.

Mitä myöhemmin ja mitä parempikuntoisina maastamme muuttavat vesilinnut lähtevät muutolle, sitä todennäköisempää niiden paluu tutulle lisääntymisalueelleen on. Myöhäisempi muutto tarkoittaa levähdysalueen ympäristössä pidempää metsästyskautta, eivätkä metsästyksen ulkopuolelle jätetyt kohteet pienennä saaliin kokonaismäärää.


Levähdysalueista hyötyvät kaikki, niin lintukannat kuin alueen metsästäjätkin!

Tutustu lisää SOTKA-hankkeeseen - lue lisää >>