Ruokavirasto päivittänyt ohjeistustaan 2.8.2023 vesilintujen metsästyksestä | Suomen Metsästäjäliitto

Ruokavirasto päivittänyt ohjeistustaan 2.8.2023 vesilintujen metsästyksestä

02.08.2023 13:05

Ruokavirasto suosittelee, ettei vesilintuja metsästettäisi niillä alueilla tai paikoissa, joilla on todettu lintujen joukkokuolemia tai lintuinfluenssaa. Tämä suositus koskee koko maata. Suositus koskee kuitenkin ainoastaan vesilintujen metsästystä todetuilla taudin esiintymiskohteilla, eikä se siten koske kyyhkyjä, muita riistalintuja tai rauhoittamattomia varis- tai lokkilintuja.

Metsästäjäliitto antoi oman suosituksensa pidättäytyä kyyhkyjen ja vesilintujen houkutteluruokinnasta koko maassa 26.7.2023 alkaen. Lintuinfluenssatapauksien määrän kasvaessa ja taudin levitessä uusille alueille Suomessa on erittäin tärkeää, että metsästäjät huomioivat tilanteen vakavuuden sekä lintuinfluenssan aiheuttamat uhat maataloudelle, mutta myös luonnonvaraisille lintukannoille ja metsästykselle.

Lintujen metsästyksessä koiran käyttö on tärkeää saaliin löytämiseksi ja talteen saamiseksi eikä siihen toistaiseksi ole annettu rajoitussuosituksia. Koirille ei tule kuitenkaan antaa kypsentämättömiä saalislintujen osia tai lihaa. On myös tarpeen huolehtia, että koirat eivät pääse syömään tai pureskelemaan saaliseläimiä tai etenkään itsestään kuolleita lintuja tai muita eläimiä. Ruokavirasto suosittelee lisäksi, että koirien kouluttamiskäyttöä varten lokkeja tai varislintuja ei metsästettäisi tänä vuonna lainkaan, sillä virukset voivat säilyä pakastetussakin lihassa tartuntakykyisinä. Lintusaaliin käsittelyssä suositellaan yleisesti noudatettavan hyvää hygieniaa ja suojakäsineiden käyttämistä

Jos maastosta löytyy useita kuolleita lintuja tai lintuja, joilla on vakavaan sairauteen viittaavia oireita, tulee ottaa yhteyttä paikalliseen kunnaneläinlääkäriin. Vesilintujen metsästys alueella ei ole tuolloin enää suositeltavaa.

Ruokaviraston tiedote ja ohjeistus 2.8.2023

Kysyttävää? Älä epäröi ottaa yhteyttä!

Ere Grenfors
Ere Grenfors
luonnon- ja riistanhoitopäällikkö
+358 50 569 8916
seuratoiminta, lakiasiat