Luonnonvarakeskuksen suden 2021 kanta-arvion mukaan susilaumojen määrä maaliskuussa 2021 on kasvanut 32–38 laumaan ja 279–321 suteen. Metsästäjäliitto katsoo, että susikannan kasvu mahdollistaa kannanhoidollisen metsästyksen aloittamisen.

Rajat susikannan kasvulle – Kannanhoidollinen metsästys aloitettava

09.06.2021 10:00
Luonnonvarakeskuksen suden 2021 kanta-arvion mukaan susilaumojen määrä maaliskuussa 2021 on kasvanut 32–38 laumaan ja 279–321 suteen. Metsästäjäliitto katsoo, että susikannan kasvu mahdollistaa kannanhoidollisen metsästyksen aloittamisen.

Tänään 9.6.2021 julkistetun Luken arvion mukaan Suomessa oli maaliskuussa 32–38 susilaumaa ja 279–321 sutta.

– Metsästäjäliiton arvio on, että susikannan selvä kasvu mahdollistaa kannanhoidollisen metsästyksen aloittamisen. Kannan kasvulle on perusteltua asettaa rajat, toteaa liiton puheenjohtaja Tuomas Hallenberg.

Ruotsissa suotuisan suojelun tasoksi määriteltiin 30 laumaan. Kun kanta oli siellä tätä korkeampi, siellä toteutettiin viime talvena kannanhoidollinen metsästys.

Metsästäjien työ erittäin tärkeää kanta-arvion tuottamisessa

Metsästäjät tekivät viime talvena kovasti työtä niin susien jälkihavaintojen kuin DNA-näytteiden keruunkin osalta kaikkialla maassa, esimerkiksi Pohjois- ja Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjois-Karjalan eteläosissa. Sudeksi tunnistettuja näytteitä saatiin kerätyksi liki 80 % enemmän kuin edellisenä talvena. Aktiivisten kerääjien määrä kasvoi 2,5-kertaiseksi, kiittää Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Jaakko Silpola.

Tuoreessa kanta-arviossa Luke arvioi susien yksilömäärän maaliskuussa 2021 olleen 90 % todennäköisyydellä 279321 yksilöä. Vuosi sitten maaliskuussa kannan suuruudeksi arvioitiin
216
246 yksilöä.

Vuoden 2020 ennustemallin mukaan maaliskuussa 2021 Suomessa olisi ollut 162–299 sutta eli 16–35 laumaa eikä kannan pitänyt kasvaa edellisvuodesta merkittävästi. Susikannan kasvu vuoden takaisesta on kuitenkin tuoreen kanta-arvion mukaan selkeä. Uuden kanta-arvion kasvanut susimäärä on liiton mielestä samansuuntainen kentän havaintojen kanssa. Kattavan, hyvin onnistuneen DNA-näytekeräyksen ansiosta susikanta on nyt luotettavammin todennettu, sanoo Metsästäjäliiton luonnon- ja riistanhoitopäällikkö Ere Grenfors.

Luken susikannan kehitystä kuvaavan ennustemallin mukaan reviirien määrä todennäköisesti kasvaa edelleen. Heinäkuun alussa 2021 kannan kooksi Luken ennustemalli antaa 391–515 sutta 90 % todennäköisyydellä. Metsästäjäliitto pitääkin nyt erittäin tärkeänä kannanhoidollisen metsästyksen aloittamista tulevana talvena susivahinkojen estämiseksi. Jo viime vuonna hirven metsästys alkoi monien maakuntien alueilla vasta lumisateiden jälkeen, kun susilaumat pystyttiin paikallistamaan koirien suojaamiseksi.

Metsästäjäliitto on asettanut akuuteimmaksi asiakseen koiran kanssa metsästämiseen liittyvien olosuhteiden parantamisen ja suomalaisen koirametsästyskulttuurin turvaamisen aloittamalla suden kannanhoidollinen metsästys.

 

Kysyttävää? Älä epäröi ottaa yhteyttä!

Jaakko Silpola
Jaakko Silpola
toiminnanjohtaja, vt. viestintäpäällikkö
+358 50 406 4836
Ere Grenfors
Ere Grenfors
luonnon- ja riistanhoitopäällikkö
+358 50 569 8916
seuratoiminta, lakiasiat