Enligt Naturresursinstitutets uppskattning av vargens population 2021 har antalet vargflockar i mars 2021 ökat till 32−38 flockar och 279−321 vargar. Jägarförbundet anser att vargstammens tillväxt gör det möjligt att inleda beståndsvårdande jakt.

Gränser för vargstammens tillväxt - beståndsvårdande jakt måste inledas

16.06.2021 13:09
Enligt Naturresursinstitutets uppskattning av vargens population 2021 har antalet vargflockar i mars 2021 ökat till 32−38 flockar och 279−321 vargar. Jägarförbundet anser att vargstammens tillväxt gör det möjligt att inleda beståndsvårdande jakt.

Enligt Lukes uppskattning som publicerades idag den 9 juni 2021 fanns det 3238 vargflockar och 279321 vargar i Finland.

Jägarförbundet uppskattar att en tydlig ökning av vargstammen gör det möjligt att inleda beståndsvårdande jakt. Det är motiverat att sätta gränser för stammens tillväxt, konstaterar förbundets ordförande Tuomas Hallenberg.

I Sverige fastställdes en gynnsam skyddsnivå till 30 flockar. När beståndet var högre där genomfördes förra vintern beståndsvårdande jakt.

Jägarnas arbete är mycket viktigt för att producera en uppskattning av stammen

Förra vintern arbetade jägarna hårt i hela landet, till exempel i Norra och Södra Österbotten och i de södra delarna av Norra Karelen, både vad gäller observationer efter varg och insamling av DNA-prov. Nästan 80 procent fler prov som identifierats som vargar samlades in än föregående vinter. Antalet aktiva insamlare ökade 2,5 gånger, tackar Jaakko Silpola, verksamhetsledare vid Jägarförbundet.

I en färsk stambedömning bedömde Luke att antalet individer av varg i mars 2021 var med en sannolikhet på 90% 279-321 individer. För ett år sedan uppskattades beståndet till 216-246 individer.

Enligt prognosmodellen för 2020 skulle det i mars 2021 ha funnits 162-299 vargar i Finland, dvs. 16-35 flockar, och beståndet borde inte ha ökat betydligt jämfört med året innan. Vargstammens tillväxt jämfört med för ett år sedan är dock enligt den färska uppskattningen tydlig. Det ökade vargantalet i den nya uppskattningen går enligt förbundet i samma riktning som observationerna på fältet. Tack vare en omfattande, mycket lyckad DNA-provtagning har vargstammen nu verifierats mer tillförlitligt, säger Ere Grenfors, natur- och viltvårdschef vid Jägarförbundet.

Enligt prognosmodellen som beskriver utvecklingen av Lukes vargstam kommer antalet revirer sannolikt att öka ytterligare. I början av juli 2021 ger Lukes prognosmodell 391-515 vargar med en sannolikhet på 90%. Jägarförbundet anser nu att det är mycket viktigt att den beståndsvårdande jakten inleds under den kommande vintern för att förhindra vargskador. Redan i fjol började älgjakten i många landskap först efter snöfall, då vargflockar kunde lokaliseras för att skydda hundarna.

Jägarförbundet har fastställt som det mest akuta ärendet att förbättra förhållandena i samband med jakt med hund och trygga den finländska hundjaktkulturen genom att inleda en beståndsvårdande jakt på varg.

 

Har du frågor? Vänligen kontakta

Jaakko Silpola
Jaakko Silpola
toiminnanjohtaja, vt. viestintäpäällikkö
+358 50 406 4836
Ere Grenfors
Ere Grenfors
luonnon- ja riistanhoitopäällikkö
+358 50 569 8916
seuratoiminta, lakiasiat