Poliisi on avannut sähköisen asiointipalvelun 19.9.2023, jonne voidaan jättää muun muassa aktiivista harrastamista todentavia asiakirjoja.

Aselupien harrastuneisuustodistukset voi jättää poliisin sähköiseen asiointipalveluun

27.09.2023 15:14
Poliisi on avannut sähköisen asiointipalvelun 19.9.2023, jonne voidaan jättää muun muassa aktiivista harrastamista todentavia asiakirjoja.

Ampuma-aselain 53 a §:n mukaan luvanhaltijan tulee osoittaa harrastuksensa jatkuminen luvanmyöntäjälle (poliisi) viiden vuoden välein, jos hänellä on aselupa pienoispistoolille, pistoolille, revolverille tai pienoisrevolverille, erityisen vaaralliselle ampuma-aseelle tai ampuma-aseelle, jonka toimintatapa on itselataava kertatuli.

Aktiivista harrastuneisuutta koskevia asiakirjoja on toimitettava poliisille seuraavien aselupien kohdalla:

  • Pienoispistooli, pistooli, pienoisrevolveri tai revolveri, jonka lupaa koskeva hakemus on jätetty 13.6.2011 tai sen jälkeen.
  • Itselataava kertatuliase (pienoiskivääri, haulikko, kivääri), jonka lupa on myönnetty 15.7.2019 tai sen jälkeen.
  • Erityisen vaarallinen ampuma-ase (ERVA), jonka lupa on myönnetty 13.6.2017 tai sen jälkeen.

Harrastuneisuutta ei tarvitse todentaa ennen edellä mainittuja päivämääriä myönnettyjen lupien kohdalla.

Metsästysharrastus todennetaan voimassa olevalla metsästyskortilla

Metsästysperusteella myönnettyjen pitkien itselataavien aseiden kohdalla harrastuneisuus on siis todennettava ensimmäistä kertaa alkukesästä 2024. Poliisi pitää harrastamista aktiivisena, kun luvanhaltijalla on voimassa oleva metsästyskortti ja riistanhoitomaksu on maksettu. Lupaviranomainen voi tarvittaessa vaatia luvanhaltijaa esittämään harrastuksestaan muitakin selvityksiä.

Jo vuosia voimassa olleen harrastuneisuuden todentaminen käsiaseiden kohdalla, jotka on myönnetty loukku- tai luolapyyntiin, osoitetaan edelleen riistanhoitoyhdistyksen todistuksella.

Sähköisen asiointipalvelun käyttö

Selvityksen harrastuksen jatkumisesta voi edelleen toimittaa poliisilaitokselle, mutta poliisi suosittelee ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelun käyttöä. Sähköinen asiointi tapahtuu vahvan tunnistautumisen jälkeen ja sinne voi jättää tarvittavat asiakirjat esimerkiksi skannattuina. Käy jättämässä tarvittavat asiakirjat poliisin sähköiseen asiointipalveluun ennen viiden vuoden määräajan täyttymistä. Luvan myöntämisen päivämäärä löytyy aselupakortista. Uusi viiden vuoden jakso alkaa todistuksen toimittamisesta.

Luvanhaltijan on itse huolehdittava todistusten toimittamisesta ajoissa. Poliisi ei ilmoita asiasta etukäteen, mutta valvoo todistusten toimittamista. Jos ilmenee, että luvanhaltija on laiminlyönyt harrastuksen jatkumisen osoittamisen, siitä muistutetaan. Ellei todistusta toimiteta annetussa määräajassa, voidaan kyseiset hallussapitoluvat peruuttaa.

Lue poliisin ohje kokonaisuudessaan tästä: Ampumaharrastuksen jatkumisen osoittaminen ampuma-aselain 53a § mukaan.pdf

Linkki yksityisen henkilön asepalveluihin tästä https://asiointi.poliisi.fi/yksityishttps://asiointi.poliisi.fi/yksityis/ase