Metsästäjäliiton piirit tai jäsenseurat voivat hakea liitolta rahaa riistanhoitoon, riistan suojeluun ja siirtoistutuksiin, nuorisotyöhön tai metsästysammuntaan liittyviin hankkeisiin. Rahat on kerätty lahjoituksina.

Metsästäjäliitosta voi hakea toimintaan rahoitusta

20.03.2020 08:48
Tyttö kiipeää puuhun
Metsästäjäliiton piirit tai jäsenseurat voivat hakea liitolta rahaa riistanhoitoon, riistan suojeluun ja siirtoistutuksiin, nuorisotyöhön tai metsästysammuntaan liittyviin hankkeisiin. Rahat on kerätty lahjoituksina.

Metsästäjäliiton piirit tai jäsenseurat voivat hakea liitolta rahaa riistanhoitoon, riistan suojeluun ja siirtoistutuksiin, nuorisotyöhön tai metsästysammuntaan liittyviin hankkeisiin.

Metsästäjäliitto saa Poliisihallituksen luvalla kerätä rahaa, jota voidaan hyödyntää suoraan jäsenistömme omiin hankkeisiin esimerkiksi kosteikon rakentamiseen tai nuorten leirin järjestämiseen. Tukemalla liiton toimintaa voit mahdollistaa riistaeläimille parempia elinympäristöjä tai nuorelle uuden kokemuksen. Tee lahjoitus.

Hankkeille voi hakea rahaa ympäri vuoden ja ne käsitellään liittohallituksessa kaksi kertaa vuodessa teemojen asiantuntijaryhmien esitysten perusteella. Hakuajat ovat aina 1.4.–30.9. ja 1.10.–31.3. Huomioithan hakulomaketta jättäessäsi hakuajan ja päätösmenettelyn.

 

Haettavat kohteet:

Riistanhoito
Riistanhoidon varoista voi hakea avustusta riistakantojen kestävän verotuksen ja riistanhoidon edistämiseen. Lisäksi niitä voidaan myöntää asennekasvatukseen metsästystä ja riistanhoitoa kohtaan tapahtuvassa viestinnässä. 
Kysy lisää Teemu Simeniukselta teemu.simeniusatmetsastajaliitto.fi

Siirtoistutukset ja riistan suojelu
Siirtoistutuksen ja riistan suojelun varoja voidaan myöntää vaikkapa metsäpeurakampanjan järjestämiseen tai merihanhien siirtoistutusten tukemiseen. Kysy lisää Teemu Simeniukselta teemu.simeniusatmetsastajaliitto.fi

Nuorisotyö
Nuorisotyövaroilla tuetaan nimensä mukaisesti nuoria metsästäjän alkuja, joko olevia tai tulevia. Niitä voidaan myöntää nuorten leiritoimintaan ja koulutukseen liittyvän materiaalin ja videotuotannon kustannuksiin sekä ei-metsästystä harrastavien nuorten valistustyöhön. Varoilla tuetaan nuorten pääsemistä metsälle ja kasvua vastuulliseen metsästykseen. Kysy lisää Elina Mäkelälältä elina.makelaatmetsastajaliitto.fi 

Metsästysammunta ja ampumaradat
Tähän kohteeseen lahjoitettuja varoja voidaan käyttää metsästysampumaharrastustoiminnan tukemiseen ja ampumaratahankkeiden tukemiseen (ampumaratojen kunnostus) ja siten ampurataverkoston ylläpitämiseen. Kysy lisää Jussi Partaselta jussi.partanenatmetsastajaliitto.fi
 

Hakuohje

Tuen hakemiseen ovat oikeutettuja kaikki liiton jäsenseurat, piirit sekä liiton asianomaiset työryhmät.  Hakemukset käsitellään liitossa asiantuntijaryhmän esityksen toimesta, joka esittää kootusti hakemusten hyväksymisestä/hylkäämisestä liittohallitukselle. Hakulomakkeen löydät täältä.

Liittohallitus päättää lopullisesti hakemuksesta ja mahdollisesti myönnetystä tukimäärästä. Päätökset tehdään viimeistään kolmen kuukauden aikana haun päättymisestä, ja niistä ilmoitetaan hakemuksessa mainitulle yhteyshenkilölle. Tuesta voidaan myöntää myös osasumma. 
Hankkeen vetäjä sitoutuu raportoimaan hankkeen liitolle. Maksatus tapahtuu vain toteutuneita kustannuksia kohtaan. Loppuselvityksessä selvennetään hankkeen toteutuminen ja todelliset kustannukset (kuittitositteet). 

Lue lisää.

Kysyttävää? Älä epäröi ottaa yhteyttä!

Elina Mäkelä
Elina Mäkelä
Nuorisotyön asiantuntija
Opintovapaalla 31.7.2024 asti
+358 50 468 8917
nuorisotyö, verkkokoulutukset
Jussi Partanen
Jussi Partanen
metsästysampumapäällikkö
+358 40 845 1572
Teemu Simenius
Teemu Simenius
järjestöpäällikkö
+358 50 331 5330
seuratoiminta, lakiasiat