Vi har nu öppnat Jägarförbundets webbsidor också på svenska. De består i stort sätt av samma innehåll som de finskspråkiga sidorna.

Nu finns våra webbsidor också på svenska

13.08.2020 07:43
Vi har nu öppnat Jägarförbundets webbsidor också på svenska. De består i stort sätt av samma innehåll som de finskspråkiga sidorna.

Också de väsentligaste nyheterna kommer att ges ut på svenska. Om du hittar någonting att korrigera, var så vänlig och skicka respons till adressen eija.vallinheimoatmetsastajaliitto.fi

 

Har du frågor? Vänligen kontakta