Metsästäjäliiton Mökkiläiset vieraspetopyyntiin -hanke saa tukea MetsäGroupin luonto-ohjelmarahoituksesta | Suomen Metsästäjäliitto

Metsästäjäliiton Mökkiläiset vieraspetopyyntiin -hanke saa tukea MetsäGroupin luonto-ohjelmarahoituksesta

21.06.2023 12:49

MetsäGroup on tehnyt vuoden 2023 rahoituspäätökset luonto-ohjelmassaan. Rahoitettavaksi valittiin 23 Suomen luonnon monimuotoisuuden hoito- ja ennallistamishanketta, joista yksi on Metsästäjäliiton ja sen maakunnallisten piirien hallinnoima Mökkiläiset vieraspetopyyntiin-hanke. Hankkeen tarkoituksena on aktivoida mökkiläisiä pyytämään pienpetoja joko itse tai pyytämään apua alueen metsästäjiltä. Haitallisiksi vieraspedoiksi luokitellut supikoira ja minkki uhkaavat Suomen luonnon monimuotoisuutta. Hankkeen päärahoitus tulee maa- ja metsätalousministeriöstä.

”Metsästäjäliitto haluaa lämpimästi kiittää Metsä Groupia hankkeelle osoitetusta tuesta. Vieraspetojen pyynti on hyvin tärkeää vesilintu- ja metsäkanalintukantojen suojelemiseksi”, iloitsee toiminnanjohtaja Jaakko Silpola.

MetsäGroupin hankearviointiin osallistui riippumattomia asiantuntijoita ympäri Suomen. Rahoituksen saaneiden hankkeiden teemoja ovat vesistöjen tilan parantaminen, virtavesien kunnostus, vieraspetojen ja vieraslajien poisto, perinneympäristöjen hoito, kosteikkojen kunnostus ja hiekkarantojen hoitotoimet. Mökkiläiset vieraspetopyyntiin-hankkeen tavoitteena on saada mökkiläiset ymmärtämään vieraspetojen haitallinen vaikutus alkuperäiselle kotimaiselle linnustolle ja näkemään oma tärkeä roolinsa vieraspetokantojen kurissa pitämisessä sekä erityisesti vesilintukantojen parantamisessa. Ymmärrys ja tieto on tärkeää, jotta pienpetoja saadaan vähennettyä.

Metsästäjillä on tärkeä rooli pienpetojen vähentämisessä. Hankkeessa on luotu maakunnallisia ja paikallisia verkostoja avun löytämiseen loukkujen sijoittamiseksi ja pyynnin järjestämiseksi. Hankkeessa on luotu paikallisille metsästysseuroille ja alueen metsästäjille valmiudet tarjota apua mökkiläisille minkkien ja supikoirien pyytämiseen.

Lisätietoa

Petri Passila
Petri Passila
Hankevastaava
Vieraspeto-hanke
040 511 7114