Metsästäjäliitto aloitti kesällä maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella kaksivuotisen hankkeen, jonka tarkoituksena oli aktivoida mökkiläisiä pyytämään pienpetoja joko itse tai pyytämään apua alueen metsästäjiltä. Hanke on saanut mökkiläisiltä ja metsästäjiltä innostuneen vastaanoton ensimmäisen vuoden aikana.

Vieraspetotalkoisiin osallistunut jo satoja mökkiläisiä eri puolilla Suomea

17.12.2021 07:05
Metsästäjäliitto aloitti kesällä maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella kaksivuotisen hankkeen, jonka tarkoituksena oli aktivoida mökkiläisiä pyytämään pienpetoja joko itse tai pyytämään apua alueen metsästäjiltä. Hanke on saanut mökkiläisiltä ja metsästäjiltä innostuneen vastaanoton ensimmäisen vuoden aikana.

Hankkeessa on ollut tavoitteena saada mökkiläisiä pyytämään minkkejä itse omalla kesämökillään. Tätä varten erilaisia käyttäjäturvallisia ja eettisesti toimivia loukkuja on annettu mökkiläisille ja paikallisille metsästysseuroille kymmenen Metsästäjäliiton piirin alueella. ”Eri puolille Suomea on viety kevään ja kesän aikana yhteensä 400 minkkiloukkua ja 80 supiloukkua”, kertoo hankevastaava Petri Passila.

Vaikka hanke pääsi alkamaan myöhemmin keväällä kuin alun perin oli suunniteltu, hankkeessa on tähän mennessä saatu saaliiksi 85 minkkiä ja 83 supikoiraa. Jokainen pyydetty vieraspeto on tärkeä, sillä on tapauksia, joissa esimerkiksi yksittäinen minkki on tuhonnut kokonaisen alueen vesilintujen poikastuotannon. Minkin poistaminen taas on näkynyt selvästi alueen lintukannan elpymisenä. Ensi vuonna tulee jokaiseen piiriin kaksi uutta hankealuetta, jolloin saaliin odotetaan ensi vuodelle tuplaantuvan, koska pyynti jatkuu vanhoillakin alueilla. Mukaan haluavien metsästysseurojen ei tarvitse olla metsästäjäliiton jäseniä. Piirihallitusten yhteystiedot löytyvät osoitteesta metsastajaliitto.fi/piirit sieltä yhteystiedot. Heille ilmoittaa halukkuudesta osallistua hankkeeseen ja kertoo alueensa vesistöstä ja mökkiläisten määrästä alueella. Mitä tärkeämpi vesilintujen lisääntymisalue, jossa on runsaasti ranta-asutusta, sen tärkeämpi alue on hankkeelle.

Metsästysseurat mökkiläisten apuna

Valituilla hankealueella on luotu myös verkostoja pyynnin järjestämiseksi myös tulevaisuudessa. Alueen mökkiläisille on luotu kontakteja paikallisiin metsästysseuroihin. Apua metsästäjiltä tarvitaan, koska supikoiraa ei saa pyytää heti tappavilla loukuilla, eikä kaikilla mökkiläisillä ei ole mahdollisuuksia supikoiran eettiseen lopettamiseen.  ”Suurin osa mukaan lähteneistä metsästysseuroista on suhtautunut hankkeeseen myönteisesti, vaikka pienpetopyynti viekin vapaaehtoisilta paljon aikaa ”, Petri Passila sanoo.

Hankkeen uskotaan auttavaan mökkiläiset ymmärtämään vieraspetokantojen kurissapitämisen merkitys luonnon monimuotoisuudelle. Kesämökkejä on Suomessa yli 500 000. Mikäli joka kymmenes Suomen mökkiläinen pyydystäisi yhden minkin vuodessa, vuotuinen minkkisaalis tuplaantuisi.

Metsästyslainsäädäntö muuttui ja vieraslajilaki sekä -asetus säädettiin vuonna 2019 niin, että minkin ja supikoiran pyynti ei enää edellytä suoritettua metsästäjätutkintoa eikä maksettua riistanhoitomaksua. Pyyntiin tulee kuitenkin olla maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan lupa, ja pyynti tulee tapahtua eettisesti. Hankkeessa kesäaikainen pyynti 1.5-31.7 tehdään pelkästään elävinä pyytävillä loukuilla, välttäen kesäaikana rauhoitettujen lajien kuolema heti tappavissa raudoissa.


Lisätietoja:
Petri Passila, puh. 040 511 7114, petri.passilaatmetsastajaliitto.fi

Lue mökkiläisen kokemus: https://jahtimedia.fi/luonnossa/vieraspetohanke

Vieraspetohankkeen sivut: https://metsastajaliitto.fi/metsastajaliitto/vahva-vaikuttaja/hankkeet/pienpeto

Kysyttävää? Älä epäröi ottaa yhteyttä!

Petri Passila
Petri Passila
Hankevastaava
Vieraspeto-hanke
040 511 7114