EU:ssa lyijyhaulien käyttöä kosteikoilla valmistelevan REACH-komitean jo käynnissä ollut äänestys on keskeytetty, eikä ehdotus näin ollen etene ennen syksyä.

Lyijyhaulit kosteikoilla kieltävä esitys jälleen vaikeuksissa

27.07.2020 13:48
EU:ssa lyijyhaulien käyttöä kosteikoilla valmistelevan REACH-komitean jo käynnissä ollut äänestys on keskeytetty, eikä ehdotus näin ollen etene ennen syksyä.

Euroopan komissio on keskeyttänyt REACH-komitean 21 päivää kestävän kirjallisen äänestyksen lyijyhaulien käytön rajoittamisesta kosteikoilla ja niiden läheisyydessä. Koronaepidemian takia äänestys päätettiin järjestää poikkeuksellisesti kirjallisena, mutta 24. kesäkuuta aloitettu äänestys on päätetty keskeyttää Tsekin pyynöstä. 

Suomi vastustaa ehdotusta

Metsästäjäliitto on tehnyt sitkeästi työtä esitystä vastaan useiden sidosryhmien kanssa vuosien ajan. Suomen kanta on kielteinen, sillä rajoitusesitys on mittasuhteiltaan suhteeton ja Suomen kannalta syrjivä. Äänestyksestä odotetaan kuitenkin tiukkaa ja riskinä on, että päätöksen jälkeen lyijyhaulien käyttö metsästyksessä ja ampumaradoilla päättyy siirtymäajan jälkeen suurimmassa osassa Suomea.

Suomen kannalta suurin ongelma on Ramsarin kosteikkomääritelmä. Metsästäjäliiton laskelmien mukaan esitys tekee lyijyhaulipatruunoilla metsästämisen käytännössä mahdottomaksi koko Suomessa. Komission rajoitusehdotuksessa olisi kielletty yli 1 % lyijyä sisältävien haulien käyttö sekä hallussapito Ramsar-määritelmän mukaisilla kosteikkoalueilla ja 100 metrin suojavyöhykkeillä. Noin 75 % Suomen pinta-alasta on tämän määritelmän mukaista aluetta.

Valmisteilla toinen lyijyyn liittyvä kielto

Euroopan unionissa on parhaillaan valmisteilla myös toinen, laajempi lyijyyn liittyvä kielto, joka kieltäisi lyijyn kokonaan sekä hauleissa että kiväärien luodeissa. Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) rajoitusehdotus ns. totaalikiellon osalta valmistuu lokakuussa 2020.

Lisätietoja:

Metsästäjäliitto, metsästysampumapäällikkö Jussi Partanen, puh. 040 845 1572, jussi.partanenatmetsastajaliitto.fi

Ajankohtaista lyijystä -kokoomasivu: https://metsastajaliitto.fi/metsastajaliitto/vahva-vaikuttaja/ajankohtaista-lyijysta

Lue komission rajoitusehdotus tästä (ehdotus on toistaiseksi vain englanniksi).

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto tästä

Ympäristövaliokunnan lausunto tästä