Lyijyhaulien käytön kosteikoilla kieltävä ehdotus ei edennyt asiaa valmistelevan Reach-komitean kokouksessa 4. helmikuuta.

Lyijyhaulien käyttörajoituksesta ei äänestetty

05.02.2020 15:24
Haulikon lyijyhauleja
Lyijyhaulien käytön kosteikoilla kieltävä ehdotus ei edennyt asiaa valmistelevan Reach-komitean kokouksessa 4. helmikuuta.

EU:n REACH-komiteassa ei päästy tiistaina 4.2. äänestämään lyijyhaulien kosteikkokäyttöä koskevasta rajoitusehdotuksesta, sillä nykyehdotuksen taakse ei saatu määräenemmistöä EU:n jäsenmaista. Komissio pitää kuitenkin rajoitusta edelleen tärkeänä asiana, joten ehdotus aiotaan tuoda hiukan muokattuna huhtikuussa uudelleen komitean käsiteltäväksi. Muutokset tulevat tämänhetkisen tiedon mukaan koskemaan suojavyöhykkeiden kokoa ja siirtymäajan pidentämistä.

Suomen kannalta nykyisen rajoitusehdotuksen tekee ongelmalliseksi EU:n käyttämä kosteikkomääritelmä. Ramsar- määritelmä käsittää vesialueiden lisäksi muun muassa turvepohjaiset maat. Esitetyn Ramsar-määritelmän ja suojavyöhykkeiden käyttäminen merkitsisi lähes täydellistä lyijyhaulien käytön kieltoa myös metsäisillä alueilla.

Rajoituksen tavoitteena on estää lyijyn joutuminen vesilintujen elimistöön. Euroopan unionissa on valmisteilla myös toinen, laajempi lyijyyn liittyvä kielto, joka kieltäisi lyijyn kokonaan sekä hauleissa että luodeissa.

Suomen Metsästäjäliiton mielestä lyijyhaulien käytön rajoitus tulisi sitoa näkyvään veteen niille alueille, jotka ovat todellisia vesilintujen elinympäristöjä. Lisäksi ampumaradat tulee jättää rajoituksen ulkopuolelle. Suomessa vaativa ampumaratojen ympäristölupaprosessi varmistaa, että ampumaratojen ympäristövaikutukset ovat hallittavissa.

Kysyttävää? Älä epäröi ottaa yhteyttä!

Jussi Partanen
Jussi Partanen
metsästysampumapäällikkö
+358 408 451 572