Euroopan unionin kemikaalivirasto (ECHA) julkaisi tänään 3.2.2021 ehdotuksensa komissiolle lyijystä valmistettujen luotien, haulien ja kalastuspainojen käytön rajoittamiseksi. Metsästäjäliitto uutisoi lisää aiheesta perehdyttyään ensin ehdotuksen laajaan 900-sivuiseen materiaaliin.

Kemikaalivirasto julkaisi lyijystä valmistettujen luotien, haulien sekä kalastuspainojen rajoitusehdotuksen

03.02.2021 17:59
Euroopan unionin kemikaalivirasto (ECHA) julkaisi tänään 3.2.2021 ehdotuksensa komissiolle lyijystä valmistettujen luotien, haulien ja kalastuspainojen käytön rajoittamiseksi. Metsästäjäliitto uutisoi lisää aiheesta perehdyttyään ensin ehdotuksen laajaan 900-sivuiseen materiaaliin.

Ehdotuksessa esitetään totaalikieltoja ja rajoituksia lyijystä valmistettujen luotien ja haulien käyttöön niin metsästyksessä kuin urheiluammunnassa. Ehdotuksessa rajoitetaan myös lyijystä valmistettujen kalastuspainojen käyttöä. Rajoitusehdotuksessa on osittaisia kieltoja myös markkinoille saattamiseen.

Kemikaaliviraston uutisen mukaan rajoitusehdotuksen sisältö pääpiirteittäin:

  • Lyijyhaulit kielletään kokonaan 5 vuoden siirtymäajalla
  • Lyijyluodit kielletään suurissa kaliipereissa 18 kuukauden siirtymäajalla (≥ 5.6 mm sisältää esim. .222rem ja .223rem)
  • Lyijyluodit kielletään pienissä kaliipereissa 5 vuoden siirtymäajalla (< 5.6 mm ja reunasytytteiset yleisesti esim. .22lr ja .17hmr)

Rajoitusehdotuksesta on rajattu tällä hetkellä pois ainoastaan lyijyn käyttö viranomaistoiminnassa sekä sisäampumaradoilla. Lyijy olisi ehdotuksen mukaan sallittua myös esimerkiksi olympiaurheilussa tiukkaan rajatuissa olosuhteissa ja urheiluammunnassa, jossa on mahdollista käyttää luotiloukkuja.

Prosessi kestänee vuosia

Siirtymäajan laskeminen alkaa siitä, kun rajoitukset on hyväksytty kaikissa EU:n toimielimissä. Rajoitusprosessi kestänee vuosia. Seuraava vaihe on se, että rajoitusehdotus tarkastetaan riskinarviointikomiteassa (RAC) sekä sosioekonomisesta analyysista vastaavassa komiteassa (SEAC). Tämän jälkeen maaliskuun lopussa alkaa kuusi kuukautta kestävä julkinen kuuleminen.

Euroopan komissio hyväksyi aiemmin viime vuonna esityksen lyijyhaulien käytön kieltämisestä kosteikoilla. Koko kieltoprosessi kesti vuodesta 2015 aina vuoteen 2020. Lyijyhaulien käyttökielto kosteikoilla astuu voimaan Suomessa joko 15.2.2023 tai 15.2.2024 riippuen Suomen kansallisesta päätöksestä. Metsästäjäliiton viimeisen uutisen tästä rajoituksesta voit lukea tästä. Nyt alkava rajoitusprosessi on siis erillinen prosessi ja koskee lyijyn käyttöä kaikissa ammuksissa.

Rajoitusehdotuksen monimutkaisuudesta ja mahdollisista arvioinnin puutteista kertoo muun muassa se, että kemikaalivirasto on arvioinut ehdotuksen sosioekonomiset vaikutukset lavealla haarukalla. Ehdotuksen mukaan vaikutukset ovat jotakin 260 miljoonan ja 10,5 miljardin euron väliltä seuraavien 20 vuoden aikana.

Eurooppalaisten metsästäjien kattojärjestöllä FACElla on parhaillaan auki EU-jäsenmaiden metsästäjille osoitettu lyijyn käyttöä ammuksissa koskeva sosioekonominen kysely. Kysely on käännetty myös suomeksi. Kyselyn tuloksia tullaan käyttämään asiaa koskevassa metsästäjien edunvalvonnassa. Osallistu kyselyyn osoitteessa face.eu/survey ja valitse kielivalikosta suomi.

Lisätietoja:

Metsästysampumapäällikkö Jussi Partanen, puh. 040 845 1572, jussi.partanenatmetsastajaliitto.fi

Rajoitusehdotus englanniksi tästä https://echa.europa.eu/documents/10162/35beb3f9-6a93-4865-3ade-406a5b987e7c    

Rajoitusehdotuksen liite englanniksi tästä: https://echa.europa.eu/documents/10162/a2c9a6c6-5082-104c-5e81-cbb28fcf67db