Lyijyhaulirajoitus kosteikoilla on nyt julkaistu EU:n virallisessa lehdessä. Rajoitus astuu voimaan 20 päivää julkaisun jälkeen eli 15.2., jonka jälkeen alkaa siirtymäaika, joka on kaksi tai kolme vuotta.

Lyijyhaulirajoitus kosteikoilla julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä

28.01.2021 14:04
Lyijyhaulirajoitus kosteikoilla on nyt julkaistu EU:n virallisessa lehdessä. Rajoitus astuu voimaan 20 päivää julkaisun jälkeen eli 15.2., jonka jälkeen alkaa siirtymäaika, joka on kaksi tai kolme vuotta.

Siirtymäajan pituus riippuu siitä, ottaako EU:n jäsenmaa käyttöönsä nyt hyväksytyn Ramsar-rajoituksen vai lyijyhaulien totaalikiellon. Ramsar-rajoituksessa siirtymäaika on kaksi vuotta ja totaalilyijyhaulikiellossa kolme vuotta.

Totaalilyijyhaulikielto estää käytön ja kantamisen lisäksi lyijyhaulipatruunoiden maahantuonnin. EU:n jäsenmaat, joilla on vähintään 20 prosenttia jäsenvaltion alueesta aluevesiä lukuun ottamatta on kosteikkoalueita voivat kansallisella päätöksellä valita totaalilyijyhaulikiellon ja sitä kautta kolmen vuoden siirtymäajan. Suomen Metsästäjäliitto ei hyväksy totaalilyijyhaulikieltoa vaihtoehdoksi.

Suomella on nyt aikaa 15.8.2021 asti päättää valitseeko Suomi Ramsar-rajoituksen vai totaalilyijyhaulikiellon ja ilmoitettava aikeestaan EU:n komissiolle. Nyt hyväksytty lyijyhaulirajoitus on osa REACH-asetusta ja eurooppalaista kemikaalilainsääntöä. Suomessa sosiaali- ja terveysministeriö (STM) vastaa Suomessa REACH-asetuksen toimeenpanosta. STM on nimittänyt ministeriötyöryhmän pohtimaan, kumman vaihtoehdon Suomi valitsee. Ministeriötyöryhmä kutsuu kevään mittaan kuultavaksi kaikki olennaiset tahot. Ministeriöistä työryhmään on nimetty STM:n ja YM:n lisäksi MMM, PLM, SM ja OM

Julkaistu rajoitus kokonaisuudessaan suomeksi: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0057&from=sv

Kysyttävää? Älä epäröi ottaa yhteyttä!

Jussi Partanen
Jussi Partanen
metsästysampumapäällikkö
+358 40 845 1572