Joutsan Haapasuolle torstaina avattava monimuotoisuuskosteikko tulee osaksi laajempaa, valtakunnallista vesilintujen levähdysalueverkostoa. SOTKA levähdysalueet -hankkeena tunnettu valtakunnallinen kosteikkoverkosto on merkittävä panostus vesilintujen elinolojen parantamiseksi.

Joutsan Haapasuon uusi kosteikko osaksi valtakunnallista kosteikkoverkostoa

07.09.2023 08:00
Joutsan Haapasuolle torstaina avattava monimuotoisuuskosteikko tulee osaksi laajempaa, valtakunnallista vesilintujen levähdysalueverkostoa. SOTKA levähdysalueet -hankkeena tunnettu valtakunnallinen kosteikkoverkosto on merkittävä panostus vesilintujen elinolojen parantamiseksi.

Suomen vesilintukantojen kehitystä on seurattu lähes neljän vuosikymmenen ajan. Lintujen määrä on laskenut erityisesti kahden viimeisimmän vuosikymmenen aikana. Kantojen taantumisen taustalla ovat elinympäristöjen huonontuminen sekä vieraspedot. SOTKA levähdysalueet -hankkeessa vesilintujen tilannetta helpotetaan luomalla  syysaikainen vesilintujen levähdysalueverkosto, jonka osaksi myös Joutsan Haapasuon kosteikko liittyy. Syysaikaisella vesilintujen levähdysalueella tarkoitetaan luonnollista tai rakennettua vesilintujen elinympäristöä. Rauhallisella levähdysalueella vesi- ja kahlaajalinnut voivat kehittyä ja tankata ravintoa rauhassa ennen syysmuuton alkamista. 

– Tällä hetkellä merkittävä osa Suomessa pesineistä vesilinnuista käynnistää syysmuuton tarpeettoman aikaisin elo- syyskuun vaihteessa. Vesilinnut voisivat luontaisin edellytyksin viipyä maassamme selvästi pidempään, mikäli niillä olisi lähellä lisääntymisalueitaan nykyistä enemmän häiriövapaita ja laadukkaita levähdysalueita. Mitä pidempään vesilinnut viipyvät syksyisin Suomessa, sitä paremmassa kunnossa ne lähtevät muuttomatkalle ja suuremmalla todennäköisyydellä ne palaavat seuraavana keväänä uudelleen lisääntymisalueilleen, kertoo lintuvesiasiantuntija Veli-Matti Pekkarinen Metsästäjäliitosta.

SOTKA-hankkeen häiriövapaat levähdysalueet perustetaan metsästysoikeuden haltijan ja/tai omistajan vapaaehtoisella päätöksellä. Levähdysalueiden ominaisuuksia ovat mm. luonnollinen ja runsas ravinnontarjonta ja ne ovat vesilinnustuksen ulkopuolella koko kauden ajan. Kohteilla ei ole keinotekoista ruokintaa. Muu metsästystoiminta voi kohteilla jatkua normaalisti. Vieraspetopyynti on jopa suositeltavaa pesimämenestyksen turvaamiseksi. 

– Hankkeen päätavoite on maanomistajien sekä metsästysoikeuden haltijoiden sitouttaminen tähän uuteen vesilintukantojen hoitomuotoon, josta esimerkiksi Tanskasta on jo pitkältä ajalta hyviä kokemuksia, Pekkarinen summaa. 

Levähdysalueet ovat osa Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa sorsalintujen elinympäristöihin kohdistuvaa SOTKA-hankeryhmää. Kesällä 2020 alkanutta hanketta toteutetaan yhteistyössä Suomen Metsästäjäliitto ry:n  ja BirdLife Suomi ry:n kesken.

Joutsan Haapasuon 70 hehtaarin laajuinen kosteikko on Neova-konsernin ennallistamiskohde.

Kysyttävää? Älä epäröi ottaa yhteyttä!

Veli-Matti Pekkarinen
Veli-Matti Pekkarinen
lintuvesiasiantuntija
+358 50 472 8724
SOTKA-hanke