Metsästäjäliiton vastaus maa- ja metsätalousministeriölle.

Esitys hybridisusien poistamista koskevan lainsäädännön kehittämisestä

25.01.2023 13:33
Metsästäjäliiton vastaus maa- ja metsätalousministeriölle.

Viitaten maa- ja metsätalousministeriön 25.1.2023 hybridisusitiedotukseen Metsästäjäliitto ehdottaa, että lainsäädäntöä koirasusiongelmassa tulee  kehittää niin, että valtio vastaa jatkossa SRVA-tyyppisesti (suurriistavirka-apu) metsästysoikeuden haltijoiden hyväksynnällä ja paikallisten metsästäjien toimesta koirasusilaumojen poistamisesta ilman, että metsästäjien tulee hakea poikkeuslupaa. Tällaisen lauman poistomahdollisuuteen on lainsäädännössä oltava aidosti selvät ja nopeasti toteutettavat toimintamallit.

Metsästäjäliitto esitti asiaan liittyviä näkemyksiään avoimella kirjeellä eduskunnalle ja maa- ja metsätalousministeriölle jo 11.1.2023:
Avoin kirje luettavissa alapuolella. 

Ylämaan hybridisusilaumalle paikallinen metsästäjä haki poistamisen poikkeuslupaa jo lokakuussa, jonka perusteella riistahallinto antoi kuukausien harkinnan jälkeen hybridisusilauman poistamisen poikkeusluvan 21.12.2022. Tämän jälkeen Suomen luonnonsuojeluliiton Etelä-Karjalan yhdistys teki luvasta valituksen. Sen jälkeen Itä-Suomen hallinto-oikeus kielsi koirasusia sisältävän lauman metsästyksen torstaina 22.12.2022. Metsästäjäliitto avusti juristin tukemana luvan saanutta metsästäjää tekemään hallinto-oikeudelle perustellun esityksen toimeenpanokiellon kumoamisesta tapaninpäivänä 26.12.2022, mutta hallinto-oikeus ei muuttanut kantaansa. 

Metsästäjäliitto tiedotti valituksesta ja toimeenpanokiellosta 23.12.2022 seuraavasti:

23.12. https://metsastajaliitto.fi/uutiset/metsastajaliitto-hallinto-oikeuden-perusteltava-koirasusien-metsastyksen-toimeenpanokielto

Avoin kirje 11.1.2023:

Metsästäjäliitto esittää, että eduskunta ja maa- ja metsätalousministeriö käynnistävät toimet koira- eli hybridisusien poistamiseen tähtäävän lainsäädännön kehittämisestä. Hybridisusien poistamiseen Suomen luonnosta ei ole toimivaa lakiin pohjautuvaa mekanismia, mikä nousi yksiselitteisesti ilmi Itä-Suomen hallinto-oikeuden asetettua Ylämaan koirasusilauman poistamiseen tähtäävän poikkeusluvan toimeenpanokieltoon 22.12.2022 (viite: Metsästäjäliiton tiedote 23.12.2022).

Perusongelma on se, että kansallisissa linjauksissa puhutaan yksittäisen hybridisuden poistamisesta, esim. suden kannanhoitosuunnitelman toimenpideosiossa todetaan: ”Epäillyt luonnossa esiintyvät koirasudet varmistetaan yksilön DNA-analyysien perusteella ja todetut koirasudet poistetaan Suomen riistakeskuksen päätöksellä.” Metsästystilanteessa yksittäisen koirasuden tunnistaminen on kuitenkin mahdotonta, jolloin käytännön ratkaisuna on vain koko lauman poisto. Tähän ei ole lainsäädännöllisesti toimivia mekanismeja.

Valtiolla tulee olla välittömät ja nopeat keinot koirasusien poistamiseen koirasutta koskevien kansainvälisten periaatteiden mukaisesti. Kansallisesti koirasusi määritellään haitalliseksi vieraslajiksi, joka on poistettava luonnosta. Liitämme tämän kirjeen mukaan hakemuksen, jolla Ylämaan koko hybridisusilauman poistamiseen poikkeusluvan saanut toimija perusteli Itä-Suomen hallinto-oikeudelle toimeenpanokiellon perumista. Hakemuksessa on yksilöity perustelut koko hybridisusilauman poistamisesta. Hakemuksen laadintaa avusti Suomen Metsästäjäliittoa konsultoiva juristi ja hakemus julkaistaan poikkeusluvan saajan luvalla.

Maa- ja metsätalousvaliokunta käsittelee parhaillaan suurpetojen kannanhoidollista metsästystä koskevan metsästyslain 41a pykälän kehittämistä. Suomen Metsästäjäliitto toivoo, että samassa yhteydessä käsitellään akuuttina asiana esiin nousseet puutteet hybridisusien poistamisessa. Lainsäädäntöä tulisi kehittää niin, että koirasusien ja samassa laumassa elävien susien poistamisesta vastaa valtio metsästyksen mahdollistaen ilman, että metsästäjien tulee hakea tehtävään poikkeuslupaa. Poistamisen on tapahduttava viivyttelemättä eikä kuten nyt, että DNA-näytteiden tulosten saamisen jälkeen vasta runsaan puolen vuoden päästä lauman poistamista selvitetään oikeutta myöten.

Riihimäellä 11. tammikuuta 2023
Suomen Metsästäjäliitto

Liite:  Ylämaan susilaumaa koskeva Itä-Suomen hallinto-oikeudelle osoitettu hakemus täytäntöönpanokiellon peruuttamiseksi, 26.12.2022.