Lappeenrannan Ylämaalle keskiviikkona 21.12. myönnetystä koirasusien poistamisen poikkeusluvasta on Suomen luonnonsuojeluliiton Etelä-Karjalan yhdistys tehnyt valituksen. Sen jälkeen Itä-Suomen hallinto-oikeus kielsi koirasusia sisältävän lauman metsästyksen eilen torstaina 22.12. Metsästäjäliiton mielestä oikeuslaitoksen ja luonnonsuojeluliiton tulee välittömästi perustella halunsa koirasusien suojelemiseen.

Metsästäjäliitto: Hallinto-oikeuden perusteltava koirasusien metsästyksen toimeenpanokielto

23.12.2022 09:46
Lappeenrannan Ylämaalle keskiviikkona 21.12. myönnetystä koirasusien poistamisen poikkeusluvasta on Suomen luonnonsuojeluliiton Etelä-Karjalan yhdistys tehnyt valituksen. Sen jälkeen Itä-Suomen hallinto-oikeus kielsi koirasusia sisältävän lauman metsästyksen eilen torstaina 22.12. Metsästäjäliiton mielestä oikeuslaitoksen ja luonnonsuojeluliiton tulee välittömästi perustella halunsa koirasusien suojelemiseen.

”Valitus ja oikeuden päätös sotii oikeustajua ja kaikkia kansainvälisiä ja kansallisia linjauksia vastaan. Millä perusteluilla oikeus keskeyttää koirasusien poistamisen? Ja haluaako Suomen luonnonsuojeluliitto suojella koirasusia? Oikeuskäsittely voi kestää jopa vuoden. Kevään myötä on suuri riski, että puoliverisyys periytyy yhä laajemmin susikantaan”, kummeksuu Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Jaakko Silpola.

Lakia suupetojen metsästyksestä tarkennettava

Hallinto-oikeudet keskeyttivät alkuvuodesta susien kannanhoidollisen metsästyksen, sitten syksyllä karhujen metsästyksen ja nyt myös koirasusien metsästyksen.

”Oikeuden toiminnan myötä riistaviranomaisella ei ole enää mahdollisuuksia suurpetojen kannanhoitoon. Toistuvat toimeenpanokiellot osoittavat, että eduskunnan on nyt oleellisesti tarkennettava suurpetojen metsästystä koskevaa metsästyslain 41a pykälää, joka sillä jo onkin maa- ja metsätalousvaliokunnassa käsiteltävänä aiemmin syksyllä susia koskevan päätöksensä mukaisesti”, toteaa Silpola.

Metsästäjäliitto julkaisee Ylämaan laumasta kesällä 2022 kuvatun videon, josta näkee laumaan kuuluvan erivärisiä eläimiä. Koirasutta ei kuitenkaan aina voi ulkoisesti tunnistaa täysverisestä sudesta.

Susikannan hoitosuunnitelman mukaan, myös Bernin sopimuksen pysyvän komitean suositukseen viitaten, koirasusiksi todetut yksilöt tunnistetaan ja poistetaan viranomaispäätöksellä. Koirasusi on Suomessa haitallinen vieraslaji. Luonnonvarakeskuksen kesäkuussa 2022 julkaisemassa kanta-arviossa osoitetaan DNA-tutkimuksin, että Ylämaan laumassa on koirasusia. Koirasutta ei ole ulkoisten tunnusmerkkien perusteella mahdollista varmuudella tunnistaa ja erottaa sudesta. Tämän vuoksi ainoa mahdollinen tapa poistaa koirasudet on koko lauman poistaminen, toteaa Riistakeskus päätöksessään.

Kysyttävää? Älä epäröi ottaa yhteyttä!

Jaakko Silpola
Jaakko Silpola
toiminnanjohtaja, vt. viestintäpäällikkö
+358 50 406 4836