Eduskunnan täysistunto vei perjantaina susi-kansalaisaloitteen käsittelyn päätökseen.

Eduskunta edellyttää täsmennystä suden metsästystä koskevaan lakiin

17.10.2022 15:06
Eduskunnan täysistunto vei perjantaina susi-kansalaisaloitteen käsittelyn päätökseen.

Eduskunta yhtyi maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintöön, jossa ehdotettiin, että valtioneuvosto ryhtyy valmistelemaan lainsäädäntöä, jolla täsmennetään metsästyslain sääntelyä. Siinä sallittaisiin suden metsästys poikkeusluvan perusteella, jos siitä ei ole haittaa lajin suotuisan suojelutason säilymiselle tai sen saavuttamiselle.

Täysistunto hyväksyi esityksen äänin 125–17. Tyhjää äänesti kaksi ja poissa oli 55 edustajaa. Mietintöä vastaan äänestivät vihreät sekä osa vasemmistoliiton kansanedustajista.

Metsästäjäliitto kiitti jo aiemmin valiokuntaa perinpohjaisesta työstä ja positiivisesta kannanotosta ja on tyytyväinen, että eduskunta selvin luvuin hyväksyi mietinnön.

Kannanhoidollisen metsästyksen tavoitteena ei ole kaikkien susien hävittäminen, vaan susikannan laskeminen yhteiskunnallisesti siedettävälle tasolle. Kannanhoidollinen sudenmetsästys on tutkitusti paras tapa hoitaa susikantaa kontrolloidusti, laillisesti sekä susien keskellä asuvat ihmiset huomioivalla tavalla. Metsästyksen tavoitteena on ennen kaikkea vähentää susien metsästyskoirille ja kotieläimille aiheuttamia vahinkoja sekä pitää sudet ihmisarkoina ja poissa ihmisasutuksen läheltä.