Jakt är för alla

Jakt är för alla

Under de senaste decennierna har jakt blivit en hobby som praktiseras av ett stort antal finländare. Antalet kvinnor ökar ständigt och jakt kan påbörjas i ung ålder eller också i en äldre ålder. Ett stort hobbysamhälle säkerställer kontinuiteten i hobbyen, det hjälper jakt att anpassa sig till ett förändrat samhälle. Det förändrar också det traditionella tanken om jakt när människor avser att engagera sig i mer olika värderingar och mål.

Förutom att ”växa upp” i jakthobbyen har många olika vägar och skäl att starta jakt framkommit. Jakt beskrivs mer och mer positivt i olika media än tidigare, så allt oftare människor som inte har någon tidigare koppling till hobbyen är också intresserade av hobbyen.