Mallisäännöt

Mallisäännöt

Metsästäjäliitto tarjoaa käyttöönne ennakkotarkastetun mallisääntöpohjan. Voitte hyödyntää sitä seuraa perustaessa tai sääntöjen päivittämisen tukena.

Metsästäjäliitto tarjoaa käyttöönne PRH:ssa ennakkotarkastetun mallisääntöpohjan. Mallisäännön ennakkotarkastus on voimassa 25.6.2022 asti ja hinnanalennuksen sekä nopeamman käsittelyn saa muuttamatta sääntöjä perustietoja lukuun ottamatta ja ilmoittamalla ennakkotarkastuksen diaarinumeron 2020/521374Y.

Mallisäännön ennakkotarkastuksen voimassaolon päättymisestä huolimatta mallisääntöä voidaan käyttää seuran sääntöjen uusinnan pohjana. Sääntömuutos menee tällöin normaalina sääntömuutoksena. Liitto ennakkotarkastuttaa mallisäännöt mahdollisine päivityksineen mahdollisimman pian syksyn 2022 aikana.

Katso patentti- ja rekisterihallituksen hinnat.

Huomaa, että mallisääntöjen ammunnan harjoittamiseen liittyvät maininnat tekevät seurastanne yhdistyslain 4 §:n mukaisen luvanvaraisen yhdistyksen, jolla on oltava aluehallintoviraston (AVI) lupa. Jos käytössä olevissa säännöissänne ammunta mainitaan, asia on kunnossa. Muutoin lupaa tulee hakea AVI:ta ennen PRH:ta tai käyttää sääntöjä, joissa ammuntaa ei mainita. Katso ohjeet AVI:n ampumayhdistysten perustamislupa -sivulta.

Ennakkotarkastettu metsästysseuran mallisääntö Word-tiedostona tai (PDF-tiedostona)

Sääntöpohja hirvieläinten metsästykselle. Selkeät säännöt vähentävät ristiriitatilanteiden syntymistä.

 

Tarkastuta sääntömuutokset Metsästäjäliitossa

Metsästäjäliiton jäsenseurana voitte lähettää sääntönne liittoon tarkastettavaksi ennen Patentti- ja rekisterihallitukseen lähettämistä. (Korosta mallisäännöistä poikkeavat kohdat punaisella).

 

Pidä seuranne säännöt ajantasalla

Tarkista, että seuranne säännöissä olevat kotikunta ja kotilääni ovat kunta- ja läänimuutosten jälkeen oikein. Päivitä muuttuneet tiedot tekemällä sääntömuutos seuran yleisessä kokouksessa.

Muista myös tarkistaa, että seuran nimenkirjoittajien tiedot ovat yhdistysrekisterissä ajan tasalla. Lisätietoa saat patentti- ja rekisterihallituksen sivuilta.

 

Jägarförbundets modellstadgar 

Jägarförbundet erbjuder er modellstadgar som förhandsgranskats hos Patent- och registerstyrelsen att användas som mall. Förhandsgranskningen av modellstadgarna är giltig till och med 25.6.2022 och genom att inte göra andra ändringar i stadgarna än de grundläggande uppgifterna och genom att uppge förhandsgranskningens diarienummer 2020/521374Y får man rabatt på priset och snabbare behandling.

Trots utgången av den preliminära granskningen kan modellrstadgar användas som grund för förnyelsen av jaktföreningens regler.

(Se Patent- och registerstyrelsens priser här).

Observera att omnämnande av övning i bruk av skjutvapen i modellstadgarna gör er förening till en förening underkastad tillståndsplikt enligt 4 § föreningslagen, och föreningen ska därmed ha tillstånd av regionförvaltningsverket (RFV). Om skytteverksamhet omnämns i de stadgar ni redan har i bruk, är saken i sin ordning. I annat fall ska ni ansöka om tillstånd från RFV innan ni skickar stadgarna till Patent- och registerstyrelsen, eller använda stadgar där skytteverksamhet inte omnämns. Se anvisningar RFV:s sida för tillstånd för bildande av skytteförening.

Förhandsgranskade modellstadgar för jaktförening. (PDF-fil)

Modellstadga för älgjakt (på finska). Klara regler minskar uppkomsten av konfliktsituationer.
 


Låt Jägarförbundet granska stadgeändringarna

Som medlemsförening i Jägarförbundet kan ni sända era stadgar till förbundet för att granskas innan ni sänder in dem till Patent- och registerstyrelsen. (Framhäv de punkter som avviker från modellstadgarna med rött).

 

Kysyttävää? Älä epäröi ottaa yhteyttä!

Teemu Simenius
Teemu Simenius
järjestöpäällikkö
+358 50 331 5330
seuratoiminta, lakiasiat