Metsästäjäliitto hakee lisää tarkkuutta suden kannanarviointiin

Metsästäjäliitto ajaa mahdollisimman tarkkaa suden kannanarviota ja pyrkii edistämään tätä aktiivisesti toiminnallaan. Tarkka arvio on edellytys parhaiden kannanhoidollisten toimenpiteiden määrittelyssä.

Metsästäjäliiton toimet tarkemman kanta-arvion saavuttamiseksi ovat herättäneet viime aikoina vilkasta keskustelua sosiaalisessa mediassa. Alla selkeytettynä Metsästäjäliiton tavoitteet asiaan liittyen.

Suomessa susikanta-arvion laatii Luonnonvarakeskus. Syksyn välikanta-arviosta luovuttiin, koska se antoi vääristyneen kuvan susikannasta. Lumettomana aikana jälkihavaintoja tulee huomattavasti vähemmän kuin lumella, mikä tuo arvioon liikaa epävarmuustekijöitä. Ja monin paikoin Suomea pysyvä lumi tulee nykyisin hyvin myöhään, joten yhtenäistä lumijälkilaskentaa on erittäin vaikea toteuttaa. Aiempina vuosina syksyinen kanta-arvio haluttiin kannanhoidollista sudenmetsästystä koskevaa asetusta varten. Nykyinen asetus säädettiin kahdeksi vuodeksi syksyllä 2016, joten se on voimassa vielä tämän vuoden. Luvat myönnetään sosiaalisin tai vahinkoperustein, eikä tällä hetkellä ole tulossa uusia pelkästään kannanhoidollisia lupia.

Näistä syistä nykyisin tehdään siis ainoastaan keväinen arvio, jossa hyödynnetään pääasiassa metsästäjien TASSU-havaintoja. Tästä syystä Metsästäjäliitto antoi syksyllä tämän ohjeistuksen jäsenistölle syksyn ja talven kenttätöitä varten. Liitto on myös kannustanut jäsenistöään susien tehostettuun lumijälkihavainnointiin. Tarkka kannanarvio edellyttää tiivistä yhteistyötä metsästäjien ja tutkijoiden välillä.

Tietyillä alueilla kokeillaan myös vapaaehtoisvoimin TASSU-havaintoja täydentävää DNA-keräystä, joka auttaa tarkentamaan laumojen rakennetta, yksilömääriä ja siten koko kannanarviota. 

Toisin kuin sosiaalisessa mediassa on epäilty, kerättyä aineistoa ei ole tarkoitus verrata ns. Aspin geenipankkiin, eli erottamaan risteymiä aidoista susista, vaan tieto hyödynnetään laadukkaan arvion tuottamiseksi.

DNA-tutkimuksesta on hyviä kokemuksia Ruotsissa, ja Metsästäjäliitto pitää sitä tärkeänä askeleena kohti luotettavaa kanta-arviota. Metsästäjäliitto tukee Luken pilottiprojektia, jossa selvitämme yhdessä Suomen riistakeskuksen kanssa, kuinka kannanarviointia voidaan kehittää edelleen.

Metsästäjäliitto toivoo avointa ja asiallista julkista keskustelua susiasioissa. Toivomme myös, että Metsästäjäliittoa koskevissa kysymyksissä ottaisitte yhteyttä suoraan liittoon. Laadimme liiton verkkosivuille osion, jossa pyrimme avaamaan suteen liittyviä kysymyksiä.