Asiakasryhmän hyödyntäminen poiminnassa

Asiakasryhmän hyödyntäminen poiminnassa