Ilmainen talkoovakuutus Metsästäjäliiton jäsenille

Metsästäjäliiton talkoovakuutus on jäsenetu, josta ei aiheudu jäsenille lisäkuluja. Se koskee jäsenpiirien ja -seurojen talkootyöhön sekä muuhun palkattomaan työhön osallistuville henkilöille talkootyön ja siihen liittyvien välittömien matkojen aikana sattuneita tapaturmia.

Vakuutuksen luonne ja korvauspiiri

Talkoovakuutus koskee Metsästäjäliiton jäsenpiirien ja -seurojen talkootöitä tai muita palkattomia töitä, kuten metsästysseuran riistapelto- tai torninrakennustalkoita sekä Metso-nuorisoleireillä ja Metsästäjäliiton metsästysampumakilpailuissa palkattomina toimineille toimihenkilöille tapahtuneita tapaturmia.

Em. tilaisuuksissa talkootyöhön osallistuneille aiheutuneet henkilövahingot korvataan seuraavasti:

 • Hoitokulut tapaturmaa kohti enintään 3 000 euroa (ei omavastuuta)
 • Tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta 10 000 euroa
 • Tapaturman aiheuttamasta kuolemasta 3 000 euroa

Korvattavat vahingot

Vakuutuksen perusteella korvataan tapaturmat. Tapaturma on äkillinen, ulkoinen ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta.

Vakuutusehtojen rajoituksia

Hoitokulukorvausta ei makseta esimerkiksi:

 • fysikaalisesta tai siihen rinnastettavasta muusta hoidosta, lukuun ottamatta tapaturmavamman leikkaus- tai kipsaushoidon jälkeistä, lääkärin määräämää enintään 10 kerran hoitojaksoa
 • kuntoutuksesta tai terapiasta
 • pysyvistä lääkinnällisistä apuvälineistä
 • matka- tai yöpymiskustannuksista, huoltajan, omaisen työansionmenetyksestä, päivähoidosta, kotihoito- tai kodinhoitokustannuksista tai näihin verrattavista muista välillisistä kustannuksista
 • vakuutetulla olleen vian, vamman tai sairauden aiheuttamista vahinkotapahtumista
 • mikäli tapaturma korvataan liikennevakuutuslain nojalla tai sitä on pidettävä tapaturmavakuutuslain mukaisena työtapaturmana

Vakuutetulla voi olla jokin sairaus tai vika, joka vaikuttaa vamman syntymiseen tai paranemiseen. Korvaustilanteessa joudutaan silloin arvioimaan, mikä osuus hoitokuluista on vakuutuksesta korvattavan tapaturman aiheuttamaa ja mikä ei-korvattavaan sairauden tai vian hoitoa. Tämä seloste ei ole täydellinen selvitys tapaturmavakuutuksen korvauksista ja rajoituksista.

Vakuutusyhtiön yhteystiedot

Voit hakea korvausta Ifin verkkosivuilla tai soittamalla numeroon 010 514 2243. Vakuutuksen numero on SP1307958

Kysy lisää vakuutus- ja vahinkoasioista

 • Vakuutuspalvelutiimi, puh. 010 514 2242
 • Korvauspalvelutiimi, puh. 010 514 2243
 • If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike, Yritysten henkilökorvaukset, PL 2026, 20025 IF.