Hankehaku

Hakija
Hanke
Hankkeen aikataulu
Alkaa
Milloin hanke on tarkoitus aloittaa, valitse kuukausi ja vuosi
Loppuu
Milloin hanke on valmis ja päättyy, valitse kuukausi ja vuosi
Avustus
Muut avustukset joita on haettu samaan hankkeeseen
Hankesuunnitelma
Hankesuunnitelma voi olla enintään kahden A 4 sivun arkin pituinen. Se voi sisältää tekstiä, kuvia tai pelkän hankesuunnitelman tiivistelmän.
Hankkeen kustannusarvio
Hankkeen kustannusarviosta käy ilmi hankkeen tulot ja menot, omarahoitusosuus, muu rahoitus sekä tällä hakemuksella katettava rahoitus.