Muista hyvät metsästäjätavat

Kuva: Aku Ahlholm

Suomen Metsästäjäliitto on määritellyt hyvät metsästystavat kaikkien metsästäjien ohjenuoraksi. Klikkaa alla olevia kohtia, niin näet ne kokonaisuudessaan.

 • Riista on metsästyksen perusta, ja se ansaitsee metsästäjän kunnioituksen ja huolenpidon.
 • Kunnioita eläinten rauhoitusaikoja, älä riko lisääntymisrauhaa.
 • Riistan menestyminen riippuu sen elinympäristöjen tilasta. Hoida ja paranna riistan elinympäristöjä.
 • Hallitse itsesi. Saaliinhimo ei kuulu hyviin metsästystapoihin.
 • Opettele ymmärtämään luonnon ja riistan elinehtojen väliset yhteydet ja sopeuta harrastuksesi niihin.
 • Selvitä metsästysalueesi riistatilanne verotussuunnitelmiesi pohjaksi.
 • Selvitä metsästysalueesi saalissuositukset, rauhoitukset, rajoitukset ja noudata niitä tinkimättä.
 • Sovita verotus alueen muuhun metsästykseen kestävän verotuksen periaatteiden mukaisesti.
 • Metsästä valikoiden niin, että tuottavimmat yksilöt säästyvät.
 • Näytä hyvää esimerkkiä erityisesti nuorille metsästäjille. Anna tietosi muiden metsästäjien käyttöön. Valvo metsästyksen laillisuutta.
 • Lopeta riistaeläin aina mahdollisimman nopeasti ja tuskattomasti.
 • Suunnittele metsästyksesi niin, ettet tavoittele riistasaalista sille kärsimystä tai stressiä tuottavin keinoin.
 • Noudata elävänä saamasi riistan kohtelussa lakimääräysten lisäksi lajin erityisvaatimuksia.
 • Vaikuta harrastusympäristöösi niin, että eläinsuojelulliset seikat tulevat aina huomioiduksi.
 • Metsästä harkiten ja rauhallisesti. Ammu riistalaukaus vasta, kun olet mielestäsi varma osumasta. Etsi haavoitettu riistaeläin vaivojasi säästämättä.
 • Perusta metsästyksesi saaliin hyötykäyttöön tai riistanhoidollisiin tavoitteisiin.
 • Opettele saaliin hyödyntämisen varmistava esikäsittely.
 • Kohtele kuollutta saaliseläintä sen arvon mukaisesti. Saaliin heitteille jättäminen on metsästäjän ja metsästyksen häpeä.
 • Käytä saalis hyödyksi sille parhaiten soveltuvin tavoin ja mahdollisimman täydellisesti.
 • Kehitä riistaruokakulttuuria. Parhaimmillaan riista on itse kotiruuaksi valmistettuna.
 • Tee käytännön riistanhoitoa, levitä riistanhoitotietoutta, kokeile ja kehitä uusia hoitomenetelmiä.
 • Varmista riistanhoidon onnistuminen toiminnan suunnitelmallisuudella, tavoitteellisuudella ja pitkäjänteisyydellä.
 • Tee osuutesi riistanhoidosta vain toimintamahdollisuuksiesi ja vointisi mukaan, sopeuta toimintasi alueen muihin hoitotarpeisiin.
 • Tee riistanhoitoa myös metsästämällä valikoivasti, säästä tuottavimmat yksilöt.
 • Opettele olemaan luonnossa liikkuessasi riistanhoitaja ja luonnon suojelija.
 • Tunne turvallisuusvastuusi. Selvitä aseiden ja muiden pyyntivälineiden käytön toiminnan periaatteet. Niiden tunteminen ja käyttövirheiden seuraamusten tietäminen lisäävät turvallisuutta.
 • Pidä aseet, patruunat ja muut pyyntivälineet toimintavarmassa kunnossa, säilytä niitä oikein.
 • Suunnittele metsästys niin, ettet aiheuta vaaraa, häiriötä tai estettä muille luonnonkäyttäjille, kotieläimille tai asutukselle.
 • Varmista metsästäessäsi, että turvallisuusseikat tulevat huomioonotetuiksi.
 • Älä vaaranna tai häiritse metsästäessäsi rauhoitettuja eläimiä tai rauhoitusalueita.
 • Pidä metsästyksessä tarvittavat tiedot ja taidot ajan tasalla.
 • Osallistu neuvonta- ja koulutustilaisuuksiin.
 • Pidä ampumataitosi hyvänä mm. osallistumalla järjestettyihin harjoitustilaisuuksiin.
 • Opettele riistan nopea tunnistaminen oikeiden ratkaisujen tekemiseksi.
 • Muista, että maanomistaja päättää maidensa metsästysoikeuden käytöstä, vuokraamisesta ja vuokraehdoista. Ota metsästäessäsi huomioon muiden rauha ja turvallisuus.
 • Sopeuta metsästyksesi muuhun luonnonkäyttöön estämättä tai häiritsemättä muita käyttäjiä tai käyttötarkoituksia. Pidä luonto siistinä, älä jätä jälkiä harrastamisestasi.
 • Metsästäjien hyvät keskinäiset suhteet kruunaavat harrastuksen. Ahneus pilaa hyvänkin kaveruuden. Tue ja auta toisia harrastustoiminnoissa, toimi niin kuin toivoisit toistenkin toimivan.
 • Ole ylpeä metsästysharrastuksestasi, sillä on ikivanhat rikkaat perinteet ja suuri merkitys koko kansakunnan historiassa ja kehityksessä.
 • Älä salaile harrastustasi. Kohtaa metsästäessäsi avoimesti ja yhteistoimintahakuisesti maanomistajat ja muut luonnossa liikkujat.
 • Hakeudu metsästysseuratoimintaan. Seuratoiminta on nykymetsästyksen perusta. Se avaa parhaiten mahdollisuudet metsästämiseen.
 • Toimintasi tuottaa parhaan tuloksen ohjattuna metsästysseurassa, ja sitä kautta saat parhaiten hyvät metsästyskaverit.
 • Muista, että seuratoiminta tarjoaa parhaat mahdollisuudet koulutuksen, neuvonnan ja opastuksen saamiseen metsästysasioissa.
 • Opettele nauttimaan seuratoiminnan sosiaalisesta kanssakäymisestä toisten metsästäjien kanssa. Näin rikastutat monin tavoin metsästysharrastustasi.
 • Toimi jäsenenä aktiivisesti, yhteistyöhakuisesti ja vastuullisesti.
 • Ota metsästäessäsi huomioon alueen asukkaat. Muista, että ajattelemattomuus voi pilata maanomistajasuhteet.
 • Muista, että sinun ja seurasi harrastusmahdollisuudet riippuvat suhteistasi alueen maanomistajiin ja muihin luonnonkäyttäjiin.
 • Älä haittaa metsästykselläsi paikallisten asukkaiden viihtyvyyttä, harrastuksia tai elinkeinotoimintaa.
 • Käyttäydy asiallisesti luonnonsuojelua ja suojeluaatteita kohtaan. Parhaan tuloksen saavutat osallistumalla ja vaikuttamalla asenteisiin omalla esimerkilläsi.
 • Levitä vain oikeata ja asiallista tietoa metsästyksestä ja sen perusteista ns. suurelle yleisölle.
 • Kasvata, kouluta ja hoida koiraasi osana perhettäsi.
 • Kohtele koiraasi aina asiallisesti ja kouluta sitä vain rotuominaisuuksia vastaavaan käyttöön.
 • Huolehdi tinkimättä koirasi ravinnosta, hoidosta, liikunnasta ja terveydenhoidosta.
 • Pidä koirasi kytkettynä lain ja paikkakunnan säännösten mukaisesti ja noudata koirakuria.
 • Älä aseta koirallesi kohtuuttomia suoritusvaatimuksia.
 • Kerro oikein asiatiedoin ja myönteisesti harrastuksestasi.
 • Luo toiminnallasi myönteistä kuvaa metsästyksestä.
 • Levitä vain kerskailematonta, totuudenmukaista ja asiallista tietoa metsästyksestä.
 • Anna nuorille mahdollisuus tutustua kauttasi metsästysharrastukseen.
 • Riistan kestävä verotus on metsästyksen hyväksyttävyyden tärkeimpiä perusteita