Lausunto poliisihallituksen luonnoksesta aselupakäytäntöjä linjaavaksi ohjeeksi

Lausunto poliisihallituksen luonnoksesta aselupakäytäntöjä linjaavaksi ohjeeksi

31.08.2021

Lausuntoluonnoksen perusteella erityisesti aseteknisissä asioissa on edelleen suuri vaara, että kansalainen saattaa joutua aselupaa hakiessaan eriarvoiseen asemaan, koska teknisiä/vaatimuksia kohtia ei ole kirjoitettu riittävän tarkasti. Tämä saattaisi johtaa edelleen kasvaviin valitusmääriin hallinto-oikeuksille. Suomen Metsästäjäliitto on jäsentensä edunvalvoja ja olemme valmiit heitä tukemaan, jos näyttää siltä, että lainsäädäntöä ei noudateta. On sekä hallinnon että aselupaa hakevien kansalaisten etu, että yhtenäistämisohje on harmoniassa sekä yleisen turvallisuuden että eettisen metsästyksen tavoitteiden kanssa. Tällöin luvittavan poliisin toiminta on loogista ja yleiseen oikeustajuun perustuvaa.

Lue koko lausunto

LIITE 1. (PDF) Lausuntoluonnos käytäntöjä linjaavaksi ohjeeksi (kommentit merkitty keltaisilla muistilapuilla.)

LIITE1. (Word) Lausuntoluonnos käytäntöjä linjaavaksi ohjeeksi. 

LIITE 2. (PDF) Eri kaliiperien maksimikantomatkoja (m) ja tehoja (J)