Lausuntoluonnos käytäntöjä linjaavaksi ohjeeksi_word

Lausuntoluonnos käytäntöjä linjaavaksi ohjeeksi_word