Metsästäjäliitto aloitti vuonna 2021 maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella kaksivuotisen hankkeen, jonka tarkoituksena oli aktivoida mökkiläisiä pyytämään pienpetoja joko itse tai pyytämään apua alueen metsästäjiltä. Hanke saa nyt jatkoa.

Vieraspetotalkoot saivat jatkoa ja mökkiläisten kiinnostus kasvaa

22.02.2023 12:36
Vieraspetotalkoisiin osallistunut jo satoja mökkiläisiä eri puolilla Suomea
Metsästäjäliitto aloitti vuonna 2021 maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella kaksivuotisen hankkeen, jonka tarkoituksena oli aktivoida mökkiläisiä pyytämään pienpetoja joko itse tai pyytämään apua alueen metsästäjiltä. Hanke saa nyt jatkoa.

Hankkeessa on ollut tavoitteena saada mökkiläisiä pyytämään minkkejä itse omalla kesämökillään. Tätä varten erilaisia käyttäjäturvallisia ja eettisesti toimivia loukkuja on annettu mökkiläisille ja paikallisille metsästysseuroille monen Metsästäjäliiton piirin alueella. ”Hanke on kiinnostanut, ja mukaan hankkeeseen on tähän mennessä tullut jo yli 200 mökkiläistä hankealueelta”, kertoo hankevastaava Petri Passila.

Pilottihankkeen koko aikana saalista kertyi 357 minkkiä ja tasan 400 supikoiraa. Jokainen pyydetty vieraspeto on tärkeä, sillä on tapauksia, joissa esimerkiksi yksittäinen minkki on tuhonnut kokonaisen alueen vesilintujen poikastuotannon. Mitä tärkeämpi vesilintujen lisääntymisalue on kyseessä, sitä tärkeämpää on mökkiläisten mukaan lähteminen. Jatkohankkeessa on nyt mukana koko Suomi, eli 10 aiemman piirin määrä kasvaa nyt koko maahamme, mukana ollen kaikki Metsästäjäliiton 16 piiriä. MMM:n rahoittamassa hankkeessa pyyntiin lähtevien metsästysseurojen ei tarvitse olla Metsästäjäliiton jäsenseuroja, joten kyselyitä osallistumisesta kannattaa tehdä myös ei-jäsenseuroille.

Metsästysseurat mökkiläisten apuna

Valituilla hankealueella on luotu verkostoja pyynnin järjestämiseksi myös tulevaisuudessa, jotta mukaan lähteneet mökkiläiset pystyvät jatkamaan pyyntiä tulevina vuosina. Alueen mökkiläisille on luotu kontakteja paikallisiin metsästysseuroihin. Apua metsästäjiltä tarvitaan, koska supikoiraa ei saa pyytää heti tappavilla loukuilla, eikä kaikilla mökkiläisillä ei ole mahdollisuuksia supikoiran eettiseen lopettamiseen.  ”Suurin osa mukaan lähteneistä metsästysseuroista on suhtautunut hankkeeseen myönteisesti, vaikka pienpetopyynti viekin vapaaehtoisilta paljon aikaa ”, Petri Passila sanoo.

Hankkeen uskotaan auttavaan mökkiläiset ymmärtämään vieraspetokantojen kurissapitämisen merkitys luonnon monimuotoisuudelle. Kesämökkejä on Suomessa yli 500 000. Mikäli joka kymmenes Suomen mökkiläinen pyydystäisi yhden minkin vuodessa, vuotuinen minkkisaalis tuplaantuisi. Ei metsästävien mökkiläisten suhtautuminen metsästykseen on hankkeen myötä kasvanut positiivisemmaksi. Kohteliaalla ja avoimella käytöksellä metsästysseurojen edustajien on todettu luovan hyviä kontakteja mökkiläisiin, saaden jopa solmittua vuokrasopimuksia tonteista.

Metsästyslainsäädäntö muuttui ja vieraslajilaki sekä -asetus säädettiin vuonna 2019 niin, että minkin ja supikoiran pyynti ei enää edellytä suoritettua metsästäjätutkintoa eikä maksettua riistanhoitomaksua. Pyyntiin tulee kuitenkin olla maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan lupa, ja pyynti tulee tapahtua eettisesti. Hankkeessa kesäaikainen pyynti 1.5-31.7 tehdään pelkästään elävinä pyytävillä loukuilla, välttäen kesäaikana rauhoitettujen lajien kuolema heti tappavissa raudoissa.

Lue mökkiläisen kokemus: https://jahtimedia.fi/luonnossa/vieraspetohanke

Vieraspetohankkeen sivut: https://metsastajaliitto.fi/metsastajaliitto/vahva-vaikuttaja/hankkeet/pienpeto

Kysyttävää? Älä epäröi ottaa yhteyttä!

Petri Passila
Petri Passila
Hankevastaava
Vieraspeto-hanke
040 511 7114