Vesilintulaskennat alkavat. Nyt kannattaa perustaa oma laskentapiste tai useampi ja lähteä mukaan tuottamaan tärkeää riistatietoa päätöksenteon tueksi.

Vesilintujen laskennat alkavat – lähde mukaan!

25.04.2019 20:56
Vesilintulaskennat alkavat. Nyt kannattaa perustaa oma laskentapiste tai useampi ja lähteä mukaan tuottamaan tärkeää riistatietoa päätöksenteon tueksi.

Vesilintujen laskennat alkavat – lähde mukaan!

Kevät etenee vauhdilla ja vesilintujen laskentakausi on alkamassa Etelä- ja Keski-Suomessa, kun Pohjois-Suomessa odotellaan vielä jäiden lähtöä. Suomi on merkittävä pesimäalue monille Euroopan sorsalinnuille. Siksi meillä on erityisen tärkeää seurata pesimäkantojen muutoksia ja lisääntymisen onnistumista.

Vesilintulaskentojen avulla seurataan pesimäkantojen muutoksia ja todetaan lisääntymistulos erityyppisillä vesillä eri puolilla Suomea. Jotta tieto vesilintujen määristä saataisiin mahdollisimman luotettavaksi ja kattavaksi, laskentapisteitä tarvitaan lisää ympäri Suomea - aivan erityisesti Pohjois-Suomeen. Tietoa tarvitaan vesilintujen elinympäristöjen hoidon suunnitteluun ja vesiluonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen. Tietoa hyödyntää esimerkiksi riistahallinto metsästyksen suunnittelussa ja mitoittamisessa. Nykyaikainen kestävä metsästys perustuu laadukkaaseen riistatietoon. Jos tietoa ei ole saatavilla, on riskinä rajoittaminen ”varmuuden vuoksi”.

Perusta oma laskentapiste

Vesilintulaskennat tehdään vuosittain samoilla pysyvillä havaintopaikoilla niin sanottuna pistelaskentana. Toukokuussa vesilintuparit lasketaan kahteen kertaan. Ensimmäinen parilaskenta tehdään noin viikko jäiden lähdön jälkeen ja toinen 2–3 viikkoa myöhemmin. Heinäkuussa lasketaan vielä poikueet samoilla laskentapisteillä. Eteläisessä Suomessa laskennan voi tehdä jo 25.4. alkaen.

Laskentapisteen perustaminen ja laskennan suorittaminen on helppoa. Laskennoissa toivotaan laskettavan kaikki vesilintulajit, mutta on myös mahdollista laskea vain niin sanotut vakiolajit, joita ovat sinisorsa, tavi, haapana, telkkä ja nokikana. Yhden pisteen laskemiseen kuluu aikaa tavallisesti vain 5–15 minuuttia. Saman aamun aikana ehtii siten kiertää useamman pisteen laskentareitin. Sopivimpia laskentapisteitä ovat helposti saavutettavat niemenkärjet, rantakalliot, lintutornit tai laiturit, joista on hyvä näkyvyys vesialueelle.

Arvion vesilintukantojen tilasta tuottavat vuosittain Luonnonvarakeskus (Luke) yhdessä Luonnontieteellisen keskusmuseon Luomuksen kanssa. Laskentoja on tehty vuodesta 1986 alkaen.