Metsästäjäliitto kartoittaa jäsenkyselyn avulla suomalaista vesilinnustusta ja sen haasteita.

Vastaa vesilinnustuskyselyyn ja ole mukana vaikuttamassa sorsastuksen tulevaisuuteen

05.04.2023 09:23
Metsästäjäliitto kartoittaa jäsenkyselyn avulla suomalaista vesilinnustusta ja sen haasteita.

Vesilintukantojemme tila on heikentynyt ja osa vesilintulajeista kärsii erityisesti elinympäristöjen heikentymisestä ja heikosta pesimämenestyksestä. Taantuvien vesilintulajien elpymisen puolesta on välttämätöntä tehdä toimenpiteitä tulevaisuuden turvaamiseksi. Metsästäjät ovat asiassa merkittävässä roolissa ja tietoa sekä kokemuksia kentältä tarvitaan. Kartoitettuamme tilannetta laajemmin jäsenistömme keskuudessa, pystymme paremmin vastaamaan haasteisiin kohdennetuilla keinoilla ja toimenpiteillä.

Metsästäjäliitto haluaa kaikessa toiminnassaan edistää kestävää metsästystä ja metsästyksen hyväksyttävyyttä. Asia on nyt erityisen ajankohtainen, sillä maa- ja metsätalousministeriö on työstänyt vastuullisen vesilintujen metsästyksen strategiaa työryhmätyönsä avulla. Työryhmän raportti löytyy osoitteesta https://mmm.fi/-/esitys-vastuullisen-vesilintumetsastyksen-ja-riistalintutarhauksen-strategiaksi-on-valmistunut 

Metsästäjäliitto tukee pääosin työryhmän raportin toimenpide-ehdotuksia, mutta jätti raportista eriävän mielipiteen vesilintujen ravintohoukutteluun ja saaliskiintiöintiin liittyen. Tutustu Metsästäjäliiton näkemyksiin vesilinnuista https://metsastajaliitto.fi/metsastajaliitto/vahva-vaikuttaja/ajankohtaista-vesilinnuista

Haluamme tietää mielipiteesi ja näkemyksesi liittyen vastuullisen vesilinnustuksen haasteisiin. Vastaa kyselyyn OmaMetso-jäsenpalvelussa >>