Suomen ympäristökeskus kartoittaa Suomen merialueilta kansalaisille tärkeitä ekosysteemipalveluja MeriTV-tutkimushankkeessa. Metsästäjiä kannustetaan vastaamaan kyselyyn metsästysalueensa huomioon ottaen.

Vastaa itämerikyselyyn ja vaikuta merituulivoiman sijoitteluun metsästysalueillasi

26.09.2023 15:27
Suomen ympäristökeskus kartoittaa Suomen merialueilta kansalaisille tärkeitä ekosysteemipalveluja MeriTV-tutkimushankkeessa. Metsästäjiä kannustetaan vastaamaan kyselyyn metsästysalueensa huomioon ottaen.

Kyselyssä tiedustellaan kansalaisten näkemyksiä siitä, mitkä paikat tai alueet Suomen merialueilla koetaan tärkeiksi ja arvokkaiksi. Metsästäjien kannalta kyselyyn voi vastata kertoen tärkeistä pyyntipaikoista.

Kokemustietoa hyödynnetään ekosysteemipalvelujen kannalta arvokkaiden merialueiden tunnistamisessa, merialuesuunnittelussa ja merituulivoimalle sopivien alueiden kartoittamisessa.

Vastaamalla pääsee vaikuttamaan merialueiden käyttöön ja omien tärkeiden metsästyspaikkojen säilymiseen tulevaisuudessa. Kyselyyn voivat osallistua kaikki merellä tai rannikolla asuvat, metsästävät, matkailevat, mökkeilevät, työskentelevät tai vapaa-aikaansa viettävät. Vastaajia toivotaan kaikilta Suomen meri- ja rannikkoalueilta.

Vastaa kyselyyn >> 

Kysely on auki 15.10.2023 asti. Kyselyä hallinnoi Suomen ympäristökeskus.