Metsästäjät pyrkivät tehostetusti tänä metsästyskautena pienentämään valkohäntäpeurojen määrää tihentymäalueella. Uutena keinona kokeillaan poikkeusluvalla keinovalojen ja yötähtäinten käyttöä tihentymäalueilla. Poikkeuslupa on herättänyt paljon kiinnostusta ja poikkeuslupaan on hakeutunut jo 210 metsästysseuraa ja -seuruetta. (Tilanne 9.9.)

Valkohäntäpeuran metsästys keinovaloilla ja yötähtäimillä kiinnostaa metsästysseuroja

09.09.2021 14:41
Metsästäjät pyrkivät tehostetusti tänä metsästyskautena pienentämään valkohäntäpeurojen määrää tihentymäalueella. Uutena keinona kokeillaan poikkeusluvalla keinovalojen ja yötähtäinten käyttöä tihentymäalueilla. Poikkeuslupa on herättänyt paljon kiinnostusta ja poikkeuslupaan on hakeutunut jo 210 metsästysseuraa ja -seuruetta. (Tilanne 9.9.)

Koulutusta poikkeuslupaan liittyen 23.9.

Metsästyseuroille järjestetään koulutusta poikkeusluvan käytöstä ja raportoinnista 23.9. klo 18. Koulutus järjestetään etänä Teams-ohjelman avulla. Poikkeusluvan piiriin hakeutuneille ja muille koulutukseen ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki. Ilmoittaudu koulutukseen tästä.

Mukana koulutuksessa olisi hyvä olla ainakin seuran metsästyksenjohtaja, joka vastaa poikkeusluvassa hyväksytyn tekniikan oikeasta luvanmukaisesta käytöstä ja raportoinnista. Mikäli seurassa tai seurueessa on valittu erillinen vastuuhenkilö tekemään raportointi, tämän osallistuminen koulutukseen on myös suotavaa.

Tekniikkaa voi käyttää vain valkohäntäpeuran vahtimismetsästyksessä metsästyksen johtajan ennalta hyväksymässä paikassa.Poikkeusluvassa sallittujen valojen ja yötähtäimien käyttöön on tarkat turvallisuusohjeet, joita noudattamalla metsästys ei aiheuta vaaraa ulkopuolisille.

Katso turvallisuusohje metsästäjille

Poikkeuslupaa ei saa käyttää lupaehtojen vastaisesti. Esimerkiksi peltojen valaiseminen pyyntitarkoituksessa tiellä ajellen ei ole sallittua. Ilman poikkeuslupaa metsästyslaki kieltää pääsääntöisesti valojen ja yötähtäinten käytön metsästyksessä.

Valkohäntäpeurojen määrä kasvanut jatkuvasti

Poikkeuslupa on voimassa 1.9.2021–15.2.2022 karkeasti ilmaistuna Helsinki-Tampere-Pori -alueen lounaispuolella. Kyse on poikkeuksellisesta menetelmästä poikkeuksellisessa tilanteessa, eivätkä vastaavat menetelmät kuulu liiton näkemyksen mukaan normaaliin metsästykseen. Tihentymäalueilla peurakantaa on leikattava maa- ja metsätalouden vahinkojen ja tieliikenteen onnettomuuksien vuoksi. 

Valkohäntäpeurakanta on kasvanut pitkään. Vuoden takaisen kantaennusteen vastaisesti kanta on edelleen kasvanut ennätyksellisistä kaatomääristä huolimatta. Metsästäjäliitto on kannustanut pyyntilupamäärän nostoon peurakannan tihentymäalueilla. Vaikka valkohäntäpeura on arvokas ja hieno riistaeläin, tihentymäalueilla peurakantaa on leikattava maa- ja metsätalouden vahinkojen ja tieliikenteen onnettomuuksien vuoksi. Peurakannan paikalliset tiheystavoitteet on määritelty alueellisissa riistaneuvostoissa. Tulevalle metsästyskaudelle on myönnetty lähes 78 000 valkohäntäpeuran pyyntilupaa. Yhdellä pyyntiluvalla saa kaataa yhden aikuisen tai kaksi vasaa.