Vastavalittujen kansanedustajien joukossa on selvästi enemmän metsästystä harrastavia henkilöitä kuin kansalaisten joukossa keskimäärin. Uuteen eduskuntaan on valittu ainakin 21 metsästävää kansanedustajaa, mikä tarkoittaa, että vähintään 10 prosenttia aloittavan eduskunnan kansanedustajista metsästää. Kaikista suomalaisista noin 5,5 prosenttia harrastaa metsästystä.

Uudessa eduskunnassa on paljon metsästäviä edustajia

06.04.2023 10:48
Vastavalittujen kansanedustajien joukossa on selvästi enemmän metsästystä harrastavia henkilöitä kuin kansalaisten joukossa keskimäärin. Uuteen eduskuntaan on valittu ainakin 21 metsästävää kansanedustajaa, mikä tarkoittaa, että vähintään 10 prosenttia aloittavan eduskunnan kansanedustajista metsästää. Kaikista suomalaisista noin 5,5 prosenttia harrastaa metsästystä.

Metsästävien kansanedustajien määrä on tiedossa Metsästäjäliiton eduskuntavaalisivuston perusteella. Metsästäjäliitolla oli vaalien alla avoinna verkkosivusto, jonne saivat ilmoittautua esittelyyn kaikki metsästävät ja metsästykseen myönteisesti suhtautuvat kansanedustajaehdokkaat. Sivustolle ilmoittautui 316 ehdokasta. Ehdokkaita oli kaikista Manner-Suomen vaalipiireistä ja kaikista eduskuntapuolueista sekä useista pienpuolueista.

Sivustolla esittäytyneistä ehdokkaista 47 pääsi eduskuntaan. Tämä tarkoittaa, että Metsästäjäliiton eduskuntavaalisivustolle ilmoittautuneet ehdokkaat tulivat valituksi eduskuntaan lähes kaksi kertaa niin todennäköisesti kuin ehdokkaat keskimäärin. Metsästäjäliiton vaalisivujen ehdokkaista noin 15 prosenttia tuli valituksi, kun kaikista ehdolla olleista noin 8 prosenttia valittiin eduskuntaan.

Metsästäjäliiton sivustolla esittäytyneistä eduskuntaan valituista 47 ehdokkaasta 21 kertoi metsästävänsä ja 26 olevansa metsästysmyönteisiä. Kaikkiaan sivuilla oli esillä 316 ehdokasta, joista 123 metsästävää ja 193 metsästysmyönteistä.  

Metsästäviä ja metsästysmyönteisiä vastavalittuja kansanedustajia on erityisesti Perussuomalaisten, Kokoomuksen, Keskustan ja Sosiaalidemokraattien edustajien joukossa.