Luontoharrastusten, kuten metsästyksen, fyysiset ja henkiset terveyshyödyt ovat kiistattomat, mutta niiden harrastamista ei nykyisellään lueta verotuettujen liikunta- ja kulttuurietujen joukkoon. Ulkoilufoorumin yleiskokous kiirehtii verohallinnon ohjeen päivitystä niin, että metsästyksen ja kalastuksen kaltaiset luontoharrastukset lisätään liikuntasetelin käyttöalan piiriin.

Ulkoilufoorumi: Metsästys lisättävä liikuntasetelin käyttöalaan

22.09.2022 16:44
Luontoharrastusten, kuten metsästyksen, fyysiset ja henkiset terveyshyödyt ovat kiistattomat, mutta niiden harrastamista ei nykyisellään lueta verotuettujen liikunta- ja kulttuurietujen joukkoon. Ulkoilufoorumin yleiskokous kiirehtii verohallinnon ohjeen päivitystä niin, että metsästyksen ja kalastuksen kaltaiset luontoharrastukset lisätään liikuntasetelin käyttöalan piiriin.

Kulttuuri- ja liikuntaseteleillä tuetaan työntekijöiden hyvinvointia. Setelien käyttökohteet ovat olleet nimeään monipuolisempia, mutta verohallinnon ohje viimekädessä määrittelee niiden käyttöalan.

Verohallinnon ohjeen mukaan ”liikunnalla tarkoitetaan henkilön fyysistä aktiivisuutta, jonka tarkoituksena on yleensä kohottaa kuntoa tai ylläpitää taikka parantaa työntekijän fyysistä hyvinvointia ja terveyttä”. Keskiviikkona 21. syyskuuta kokoontunut Ulkoilufoorumin yleiskokous korostaa, että luontoharrastuksilla on yhtäläisiä merkittäviä positiivisia vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin kuin liikuntaedun piiriin nykyisin kuuluvilla liikuntamuodoilla.

Ulkoilufoorumin yleiskokous esittää vero-ohjeistuksen päivittämistä viipymättä niin, että tavanomaisen liikunnan määritelmä laajennetaan koskemaan fyysistä hyvinvointia edistäviä luontoharrastuksia. Näihin tulee lukea ainakin selvityksessä esiin nostetut kalastus, metsästys sekä luonnossa ja ulkoilureiteillä jalka- tai käsivoimin tapahtuvat luontoharrastukset, jolloin edun tulee kattaa myös niiden harrastamiseksi tarvittavien välineiden vuokraamisen.

Kulttuuri- ja liikuntasetelin käyttöalan laajentamisesta on keväällä 2022 valmistunut valtionvarainministeriön vero-osaston selvitys. Selvityksen mukaan fyysistä aktiivisuutta edellyttävät luontoharrastukset voitaisiin perustellusti ottaa liikuntaedun piiriin.

Tässä vaiheessa ei ole otettu vielä kantaa yksityiskohtiin, mutta metsästyksen osalta tämä voisi tarkoittaa sitä, että liikuntasetelietua voisi mahdollisesti hyödyntää esim. riistanhoitomaksussa, kaupallisissa metsästystapahtumissa tai -koulutuksissa.

Ulkoilufoorumi on vuonna 2004 perustettu ulkoilun edistämisen yhteistyöverkosto, johon kuuluu 21 kansalaisjärjestöä, joiden toiminnassa ulkoilulla on keskeinen merkitys. Ulkoilufoorumin päämääränä on ylläpitää ja kehittää ulkoilun edellytyksiä, turvata jokaisenoikeuksien säilyminen vähintään nykyisessä laajuudessaan, edustaa ulkoilun eri intressitahoja yhteisesti valtioneuvoston, viranomaisten ja muiden järjestöjen suuntaan, vahvistaa ulkoilun asemaa yhteiskunnan eri toiminta-alueilla sekä edistää kestävän kehityksen mukaista ulkoilun harrastusta.