Karttapalvelu lyijyhaulirajoituksen soveltamisen tueksi on nyt julkaistu. Karttapalvelusta voit tarkistaa, onko lyijyhaulien käyttö esimerkiksi metsästysalueellasi kiellettyä.

Tutustu lyijyhaulirajoitukseen kartalla

30.06.2023 13:51
Karttapalvelu lyijyhaulirajoituksen soveltamisen tueksi on nyt julkaistu. Karttapalvelusta voit tarkistaa, onko lyijyhaulien käyttö esimerkiksi metsästysalueellasi kiellettyä.

Lyijyhaulien käyttö kosteikkoalueilla ja niiden suojavyöhykkeillä on ollut kiellettyä 16.2.2023 alkaen. Kielto koskee lyijyhaulien ampumisen lisäksi niiden mukana pitämistä, ellei voida osoittaa, että niitä käytetään suojavyöhykkeen ulkopuolella. 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) tarkensi vesilintujen oleskelu-, muutto- tai pesimäpaikoiksi soveltuvien kosteikkoalueiden määritelmää aikaisemmin siten, että ne olisivat yksiselitteisesti tunnistettavissa suoraan maastokartalta. Nämä alueet suojavyöhykkeineen on nyt merkitty Maanmittauslaitoksen karttapalveluun. Karttapalvelu on suunnattu viranomaisille, metsästäjille ja ampumaharrastajille kiellon soveltamisen tueksi. 

Kartta-aineistoon merkityt alueet eivät kuitenkaan kata kaikkia vesilintujen relevantteja elinympäristöjä. Jotta rajoituksen tarkoitus toteutuisi, tulee ampujien noudattaa huolellisuutta ja varovaisuutta alueilla, jotka saattavat muodostaa vesilintujen elinympäristöiksi soveltuvia kosteikkoalueita. 

- Tällaisia alueita ovat esimerkiksi paikoittain kaventuneet joen uomat tai kevättulvien peittämät peltoalueet, jonne muuttomatkallaan olevat linnut voivat pysähtyä ruokailemaan. Mahdollisista kausivaihteluun liittyvistä olosuhteista voi tiedustella maanomistajalta, joka tuntee maa-alueensa parhaiten, sanoo ryhmäpäällikkö Pauli Kärkkäinen Tukesista. 

Tukes suosittelee, että lyijyhauleja ei käytetä, jos on epäselvää, tapahtuuko haulien ampuminen kosteikkoalueilla.  

Lisätietoja:
ryhmäpäällikkö Pauli Kärkkäinen, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) p. 029 5052 074, sähköposti: etunimi.sukunimiattukes.fi

Lyijyhaulikieltoalueet-karttapalvelu (Maanmittauslaitoksen verkkosivuilla)
Lyijyhaulikieltoalueet-rajapintapalvelun metatiedot (Suomen ympäristökeskuksen verkkosivuilla)
Tukesin tiedote 10.2.2023: Lyijyhaulien käyttö kielletään kosteikkoalueilla – Tukes tarkentaa kosteikkoalueen määritelmää
Tukesin tiedote 18.8.2022: Lyijyhaulien käyttö kielletään kosteikkoalueella
Komission asetus (EU) 2021/57 (lyijyhaulien käyttö kosteikkoalueilla ja niiden läheisyydessä) 
Ammusten, luotien ja kalastustarvikkeiden sisältämä lyijy (ECHAn verkkosivuilla, en)
Rajoitusmenettelyn kuvaus (ECHAn verkkosivuilla)  
Kemikaalineuvonta yrityksille

(uutinen TUKES, julkaistu 30.6.2023, klo 9.03)