Suomen Metsästäjäliiton puheenjohtaja Tuomas Hallenberg on valittu European Federation for Hunting and Conservation (FACE) hallituksen jäseneksi. FACE edustaa Euroopan seitsemän miljoonan metsästäjän etuja ja sen tavoitteena on edistää kestävää metsästystä kaikkialla Euroopassa.

Tuomas Hallenberg valittu FACEn hallitukseen

28.09.2021 13:35
Suomen Metsästäjäliiton puheenjohtaja Tuomas Hallenberg on valittu European Federation for Hunting and Conservation (FACE) hallituksen jäseneksi. FACE edustaa Euroopan seitsemän miljoonan metsästäjän etuja ja sen tavoitteena on edistää kestävää metsästystä kaikkialla Euroopassa.

Metsästäjäliitto edustaa Suomea FACEssa. FACEn kautta Metsästäjäliitto vaikuttaa aktiivisesti EU:n päätöksiin Suomen ja Pohjoismaiden metsästäjiä koskevissa asioissa. Metsästäjäliitto pitää FACEn kautta aktiivista yhteyttä Euroopan parlamentin jäseniin, komissioon ja neuvostoon ja etujärjestöihin.

Merkittävä osa uusista laeista tulee nykyisin EU:n kautta, ja lakien valmisteluun pitää vaikuttaa aktiivisesti jo suunnitteluvaiheessa. EU:lla on suunnitteilla useita metsästykseen kielteisesti vaikuttavia lakiehdotuksia. Euroopan Unioni haluaa esimerkiksi rajoittaa lyijystä valmistettuja luoteja, hauleja ja kalastuspainoja koko Euroopan alueella.

FACE - Euroopan metsästäjien ääni

Vuonna 1977 perustettu FACE edustaa Euroopan seitsemän miljoonan metsästäjän etuja kansainvälisenä voittoa tavoittelemattomana valtioista riippumattomana järjestönä. Tämä tekee FACEsta maailman suurimman metsästäjiä edustavan organisaation. Samalla se on yksi suurimmista eurooppalaisista kansalaisjärjestöistä. FACE koostuu sen jäsenistä, joita ovat kansalliset metsästäjäjärjestöt 37 Euroopan maasta, mukaan lukien Suomesta. FACElla on myös seitsemän liitännäisjäsentä ja sen sihteeristö toimii Brysselissä.

Hallenberg valittiin kuukausi sitten myös Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin metsästäjäliittojen yhteistyöjärjestön Nordic Hunters Alliancen (NHA) puheenjohtajaksi.

Lisätietoja:

puheenjohtaja Tuomas Hallenberg, puh. 040 528 6069, tuomas.hallenbergatmetsastajaliitto.fi

https://www.face.eu/2021/09/setting-the-priorities-for-hunting-and-conservation-in-europe-face-general-assembly-budapest/