Suomen Metsästäjäliiton puheenjohtaja Tuomas Hallenberg on valittu Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin metsästäjäliittojen yhteistyöjärjestön Nordic Hunters Alliancen (NHA) puheenjohtajaksi. Puheenjohtajuus on kolmivuotinen.

Tuomas Hallenberg pohjolan metsästysjärjestön puheenjohtajaksi

26.08.2021 08:22
Suomen Metsästäjäliiton puheenjohtaja Tuomas Hallenberg on valittu Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin metsästäjäliittojen yhteistyöjärjestön Nordic Hunters Alliancen (NHA) puheenjohtajaksi. Puheenjohtajuus on kolmivuotinen.

NHA toteuttaa pohjolan noin 600 000:n metsästäjän edunvalvontaa EU-tasolla Euroopan metsästäjäliitossa FACEssa ja omassa toiminnassaan. Tavoitteena on, että pohjoismaisen metsästyksen erityispiirteet tulevat huomioiduksi EU-lainsäädännössä. Pohjolassa metsästyksessä esimerkiksi käytetään itsenäisesti hakevia koiria mm. hirven ja metsäkanalintujen metsästyksessä ja metsästys organisoituu usein metsästysseurojen kautta. Metsästys on harrastuksena pohjoismaissa kaikkien kansalaisten ulottuvissa, toisin kuin monissa muissa EU-maissa.

Metsästyksen ajankohtainen edunvalvonnan kansainvälinen kysymys on esimerkiksi vesilintukantojen elinvoimaisuuden turvaaminen yhteisesti kaikissa lintujen muuttoreittien varrella sijaitsevissa valtioissa. Muita pohjoismaisia haasteita ovat EU:n biodiversiteettistrategiaan sisältynyt ajatus merkittävästä suojelualueiden määrän kasvattamisesta ilman metsästysmahdollisuutta. Metsästyksen kohtuuttomista rajoituksista käy esimerkiksi hyljetuotteiden myyntikielto tilanteessa, jossa Itämeren hyljekantojen kovan kasvun hallinta on tarpeen. Myös lyijyn totaalikielto luodeissa on pohjoismaisesta näkökulmasta lähes mahdoton ehdotus.

Lisätietoja:

puheenjohtaja Tuomas Hallenberg, puh. 040 528 6069, tuomas.hallenbergatmetsastajaliitto.fi

https://www.en.nordichunters.eu/

Kysyttävää? Älä epäröi ottaa yhteyttä!

Tuomas Hallenberg
Tuomas Hallenberg
puheenjohtaja
+358 40 528 6069