Lyijyhauleja ei saa enää käyttää kosteikoilla 16. helmikuuta 2023 alkaen. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) julkaisi rajoituksesta päivitetyn ohjeen. Ohje on yleisluontoinen ja suuntaa-antava ja lähtee siitä, että kosteikkomääritelmää sovelletaan ns. näkyvään veteen.

Tukes tarkensi kosteikkorajoituksen ohjeistusta - osallistu webinaariin

10.02.2023 10:11
Lyijyhauleja ei saa enää käyttää kosteikoilla 16. helmikuuta 2023 alkaen. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) julkaisi rajoituksesta päivitetyn ohjeen. Ohje on yleisluontoinen ja suuntaa-antava ja lähtee siitä, että kosteikkomääritelmää sovelletaan ns. näkyvään veteen.

Alusta asti on ollut selvää, että lyijyhaulien käyttöä rajoittavaan REACH asetukseen sisällytetty Ramsar-määritelmä tulee aiheuttamaan ongelmia erityisesti Pohjois-Euroopan valtioille johtuen kosteikon yleisluontoisesta määritelmästä.

Huomioiden eri puolilla toimivien metsästäjien yhdenvertaisen kohtelun sekä oikeusvarmuuden toteutumisen, Tukes on nyt määritellyt tarkemmin ne alueet, jotka kuuluvat kyseisen rajoituksen piiriin. Otettaessa huomioon säännöksen tavoite (vesilintujen suojelu) ja kansalliset erityispiirteet tällaisia, vesilintujen tyypillisiä elinympäristöjä Suomessa ovat kaikki seuraavat:

  • meret (syvyys 6 m tai alle), järvet, joet, lammet, kanavat, tekojärvet, altaat ja muut vastaavat suuremmat vesialueet (maastokartoilla viivoina kuvatut ojat ja purot eivät ole tällaisia vesialueita);
  • niityt, jotka rajautuvat edellä mainittuihin vesialueisiin;
  • vesikivet ja vesikivikot;
  • maatuvat vesialueet, tulva-alueet, matalikot ja avoimet vesijättöalueet;
  • vaikeakulkuiset puuttomat suot;
  • sekä kaikki 100 metrin säteellä edellä mainituista alueista olevat alueet (suojavyöhyke).

Tukes on kertonut myös suunnittelevansa karttapalvelua rajoituksen ympärille. Karttapalvelu olisi Metsästäjäliiton mielestä erittäin tarpeellinen. Rajoitusalueista tulisi selviä metsästäjille ja toisaalta valvojan ei tarvitsisi tehdä tulkintaa. Karttapalvelu ei ole kuitenkaan toteutumassa aivan lähiaikoina.

"On erinomaista, että Tukes on nyt selkeämmin rajannut lyijyhaulien kieltoalueet”, kiittää Metsästäjäliiton metsästysampumapäällikkö Jussi Partanen.

Tämänhetkisen tiedon mukaan ampumaradoilla noudatetaan samoja rajoja kuin metsästyksessä eli jos haulikkoradan ampumapaikka on kosteikolla tai 100 metrin suojavyöhykkeen sisällä, niin lyijyhauleja ei saa käyttää. Alustavissa keskusteluissa Tukesin kanssa rajoituksessa oli tarkoitus huomioida ampumasuunnat ampumaradoilla. Tämä vedettiin pois viime hetkillä ja Tukes oli sitä mieltä, että sillä ei ole lakisääteisiä perusteita suojavyöhykkeen muuttamiseen säännökseen kirjatusta 100 metristä.

Käytännössä ampujan selän taakse, poispäin ampumasuunnasta jäävä lasketusallas ja sen ympärille muodostuva 100 metrin suojavyöhyke saattaa tarkoittaa esimerkiksi sitä, että trap-radalla ei saa enää käyttää lyijyhauleja, mutta hieman kauempana olevalla skeet-radalla saa. Kummaltakaan radalta ei edes ammuta altaan suuntaan, sillä ampumasuunnat ovat tarkkaan määritelty ja tiedossa.

”Saimme tietää, että ampumasuuntia ei huomioida radoilla, vasta muutama päivä sitten ja laitoimme vielä eilen Tukesille esimerkkikarttoja järjettömistä tilanteista, johon se tulee johtamaan”, sanoo Partanen.

Valvonnassa käytetään harkintaa

Tukes täsmentää, että lyijyhauleilla ammuttaessa ampumisen tulee tapahtua kokonaisuudessaan muualla kuin kosteikkoalueella tai sen suoja-alueella. Sallittua sen sijaan on patruunoiden siirto kosteikkoalueen läpi lailliselle ampumapaikalle. Tukesin mukaan tämä voi olla esimerkiksi siirtymistä kosteikkoalueen kautta sen ulkopuolella olevalle metsästysalueelle. Metsästäjällä/ampujalla on kuitenkin näyttötaakka, eli hänen on kyettävä uskottavasti selvittämään, ettei ole ampunut tai aikonut ampua kosteikkoalueella tai 100 metriä tätä lähempänä.

”Metsästäjäliitto pitää tätä Reach-asetuksessa velvoitettua käänteistä metsästäjän todistustaakkaa osoittaa syyttömyytensä länsimaisen oikeusajattelun vastaisena. Vaatimus on sama kuin, että autoilijan pitäisi osoittaa, ettei aio ajaa ylinopeutta ”, Partanen kritisoi velvoitetta.

Lyijyhaulien käyttö- ja hallussapitokielto kosteikoilla perustuu EU:ssa tammikuussa 2021 hyväksyttyyn REACH-asetukseen ja se tulee voimaan koko EU:n alueella sekä ETA maissa. 

Lyijyhaulien rajoituksen valvonnassa metsästyksen yhteydessä käytetään Tukesin mukaan ainakin metsästyskauden 2023–2024 aikana erityistä harkintaa tapauskohtaisesti siitä, onko teosta perusteltua määrätä sakko, vai onko huomautus, ohjaus ja neuvonta riittävä toimenpide vaikuttavuuden saavuttamiseksi. Tämä on huojentava tieto metsästäjille, sillä epäselviä tilanteita on varmasti luvassa.

Metsästäjäliitto järjestää jäsenilleen aiheesta Ajankohtaista lyijystä-webinaarin tiistaina 14.2.2023 klo 18 alkaen. Ilmoittautumislinkki webinaariin tästä

Linkki Tukesin uutiseen https://tukes.fi/-/lyijyhaulien-kaytto-kielletaan-kosteikkoalueilla-tukes-tarkentaa-kosteikkoalueen-maaritelmaa#0f2d03a2

Kysyttävää? Älä epäröi ottaa yhteyttä!

Jussi Partanen
Jussi Partanen
metsästysampumapäällikkö
+358 40 845 1572