Hyvä jäsen,

Toiminnanjohtajan tervehdys: Liitto kasvaa – haasteet kasvavat

15.12.2022 12:40
Hyvä jäsen,

Ajan kääntyessä jouluun, jahtikauden keskellä, kulunut vuosi näyttää hyvin kaksijakoiselta. Ilahduttavaa on jäsenkunnan tiivis ja rakentava yhteydenpito Metsästäjäliiton piireihin ja liittotoimistolle. Tieto kulkee ja tilannekuvaa saadaan. Liiton jäsenmäärä on hienosti jatkanut kasvuaan liki tuhannella niin, että liittoon kuuluu nyt 146 737 metsästäjää! Metsästäjäliitto on Suomen suurimpia kansalaisjärjestöjä, jonka ääni kuuluu ja johon luotetaan. 

Uskallan tosiaankin väittää, että meihin Metsästäjäliitossa luotetaan mm. eri puolueiden kansanedustajilta saadun palautteen perusteella. Eduskuntavaalityötä on tehty syksystä alkaen ja liiton hallitusohjelmatavoitteet on esitelty niin puolueille kuin eduskuntaryhmille. Kansanedustajien kanssa on käyty hyviä keskusteluja metsästyksen tulevaisuudesta ja palaute liiton suuntaan on hyvin kannustavaa – Metsästäjäliiton asiantuntemukseen luotetaan. Sama luottamus käy luonnollisesti ilmi myös kansalaisten asennetutkimuksista: 90 prosenttia kansalaisista suhtautuu metsästykseen joko positiivisesti tai neutraalisti. 

Haasteitakin on, mikä käy ilmi mm. liiton uutisoinnista. Edunvalvontaamme kuuluvat tällä hetkellä mm. suurpetojen kannanhoidollisen metsästyksen jatkumisen varmistaminen, ampumaratojen ympäristöluvituksen rahoituksen ja ratojen elinvoiman turvaaminen, patruunoiden lyijyn käyttömahdollisuuden varmistaminen tulevaisuudessa erityisesti ampumaradoilla (kokovaippaluodit), aseiden luvitusperiaatteet ja valtakunnallinen tasapuolisuus, hirviä on paikoin jo liian vähän ja valkohäntäpeuroja paikoin liiankin kanssa, vesilintujen ja vh-peurojen ruokintakieltoesitykset sekä kanta-arvioiden luotettavuuden ja ymmärrettävyyden parantaminen. Metsästyksen julkisen kuvan proaktiivinen vaaliminen on tärkeää, ja siihen liitto panostaa entistä enemmän. Äkillisten negatiivisten uutisten paineessa kuva saattaa nopeastikin hämärtyä oli kyseessä sitten metsästyksen henkilövahingot, karhu rauta tassussaan tai uutisointi suurpedoista. 

Liiton edunvalvontatyö kantaa kuitenkin hedelmää, kaikista edellä todetuista haasteista huolimatta. Eduskunta äänesti suurella 125 puolesta - 17 vastaan äänten enemmistöllä yli puolue- ja hallitusrajojen suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittamiseksi ja edellyttää asiaa koskevan lainsäädännön kehittämistä. Äänestys tapahtui Metsästäjäliiton ja yhteistyökumppaneiden yhdessä valmistellun sutta koskevan kansalaisaloitteen käsittelyn myötä. Eduskunnan tahtotila vaikuttaa myös karhun ja ilveksen kannanhoidollisen metsästyksen tilanteeseen, sillä niitä kaikkia koskee sama lainsäädäntö. Liekö eduskunnan tahtotilan syytä, myönnetyistä ilveksen poikkeusluvista ei tänä syksynä valitettu ja metsästys alkoi suunnitellusti koko maassa. Valitettujen karhulupien kohdalla odotetaan hallinto-oikeuksien päätöksiä. Liitto avusti juristin kanssa valituksen kohteiksi joutuneita karhulupien haltijoita kymmenkunta sivua kattavien vastineiden laadinnassa. 

Metsästäjäliiton syysliittokokous päätti liiton toiminnasta (Toimintasuunnitelma 2023) ja taloudesta vuodelle 2023. Liittoon kuuluvien metsästysseurojen jäsenkohtainen maksu on pidetty ennallaan 9,5 eurossa jo kahdeksan vuoden ajan. Nyt, edunvalvonnan ja viestinnän tarpeiden entisestään kasvaessa sekä inflaation paineessa syysliittokokous hyväksyi jäsenmaksun korottamisen kolmella eurolla, sehän on yhden kivääripatruunan hinta. Kun jäsenmaksussa huomioidaan myös Metsästäjäliiton piirin jäsenmaksu piiristä riippuen luokkaa 2-4 euroa, liiton jäsenmaksu on kokonaisuudessaan 15 euroa kutakin metsästysseuran jäsentä kohden. Henkilöjäsenmaksu metsästysseuroihin kuulumattomille on valtakunnallisesti 35 euroa. Metsästäjäliiton jäsenmaksu lienee edelleen valtakunnan alhaisimpia mihin tahansa muuhun järjestöön verrattuna. Mihin jäsenmaksuvaroja sitten käytetään ja mitä sillä saa? Olemme koonneet oheisin diaesityksiin yhteenvedon liiton edunvalvonnasta ja jäseneduista, tervetuloa tutustumaan. 

Maailma ympärillämme myrskyää sodan, energiakriisin ja toistuvien mediamylläköiden voimilla. Metsästykseen vaikuttavia poliittisia ja juridisia päätöksiä yritetään viedä läpi joskus arvaamattoman nopeasti. Toivon siitä huolimatta ja juuri sen vuoksi, että käymme uuteen vuoteen yhtenäisenä metsästäjäkuntana toinen toistamme arvostaen, yhteisestä harrastuksesta nauttien ja yhteistä edunvalvonnan voimaamme näyttäen ja käyttäen. 

Ja lopuksi, haluan toivottaa Sinulle hyvä jäsen oikein hyvää ja rauhallista joulun aikaa!

Jäseniä tervehtien,

Jaakko Silpola

Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja