Hyvä Metsästäjäliiton jäsen,

Toiminnanjohtajan kesätervehdys: Metsästysmyönteinen hallitusohjelma

11.07.2023 10:17
Hyvä Metsästäjäliiton jäsen,

Suomessa on uusi hallitus, jonka ohjelma sisältää useita tärkeitä ja kannatettavia metsästystä tukevia linjauksia. Kiitollisuudella voidaan todeta, että hallitusneuvottelijat ovat huomioineet monia Metsästäjäliiton esityksiä. Seuraavassa on muutamia tiivistettyjä poimintoja hallitusohjelman kirjauksista: 

Hallituksen mukaan metsästys on arvokas osa suomalaista elämänmuotoa ja sen yhteiskunnallinen merkitys tunnustetaan ja tulevaisuus turvataan. Hallitus pyrkii turvaamaan suurpetojen kannanhoidollisen metsästyksen lainsäädännöllä. Suurpetopolitiikkaa on hoidettava tavalla, joka huomioi myös sosiaalisen kestokyvyn. Hallitus jatkaa työtä suden kannanhoidollisen metsästyksen mahdollistamiseksi.  Merimetson ja valkoposkihanhen metsästysrajoitukset poistetaan ja lajit siirretään metsästyslain piiriin ja niiden lihaa on voitava hyödyntää. Elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi ja vesilintukantojen suojelemiseksi ryhdytään toimiin naakka- ja variskantojen säätelemiseksi.

Hylkeiden metsästystä merialueilla tehostetaan ja hallitus toimii, jotta Suomelle saataisiin poikkeuslupa hyljetuotteiden kaupalliseen hyödyntämiseen. Metsästysmahdollisuuksia ei kavenneta perusteetta esimerkiksi luonnonsuojelualueilla. Metsästysmuistojen maahantuonnissa noudatetaan kansainvälisiä sopimuksia. Suurpetojen haaskaruokinnan tarkoituksenmukaisuutta ja mahdollisia rajoituksia arvioidaan. Ampumaratojen määrää halutaan kasvattaa noin 1 000 ampumarataan vuosikymmenen loppuun mennessä. Harjoittelussa tarpeelliset lyijyluodit halutaan pois EU-lyijykiellosta. Liikuntasetelin käyttöalaan lisätään kalastus- ja eräpalvelut.

Nyt, kun hallitus on määritellyt tavoitteet metsästyksen ja eräkulttuurin kehittämiselle, on toteutuksen aika. Metsästäjäliitolla on toimintaehdotukset olemassa ja liittomme haluaa osaltaan olla myötävaikuttamassa hyvän tuloksen syntymiseen.

Riistahallinto julkaisi juuri selvityksen, jonka mukaan suomalaisten suhtautuminen metsästykseen on säilynyt myönteisenä, mutta asenteissa on pieni muutaman prosenttiyksikön heikkeneminen viiden vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. Yhtä kaikki, edelleen 88 % kansalaisista suhtautuu metsästykseen myönteisesti tai neutraalisti, kielteisesti metsästykseen suhtautuu 12 %. Pidetään luvut jatkossakin kiitettävällä tasolla.

Meistä jokaiselle metsästäjälle kuuluu vastuu siitä, että kansalaiset jatkossakin suhtautuvat meihin ja metsästykseen myönteisesti. Hyvää kokonaiskuvaa luovat lain ja asetusten noudattaminen, kanssaihmisten huomiointi niin jahtimailla kuin somessa sekä metsästyksen toteutus eettisesti kestävällä tavalla. Viimeksi mainittuun liittyy esimerkiksi se, että ministeriö on säätämässä asetuksella vesilintujen päivittäistä metsästysaikaa niin, että itse ampuminen tapahtuu aikaisintaan tunti ennen auringon nousua ja enintään tunti auringon laskun jälkeen. Liian pimeässä ohi pyyhkäisevän vesilinnun lajitunnistus on arviokauppaa. Auringon nousu- ja laskuajat on tarkistettava paikkakuntakohtaisesti. Ministeriön vetämässä vesilintujen metsästyksen strategiatyössä kaikki osalliset riistasektorin järjestöt Metsästäjäliitto mukaan lukien tukivat tätä vastuulliseen metsästykseen liittyvää esitystä.

Karhuluvat myönnettiin kesäkuun alussa. Valitusaika on päättynyt, eikä luvista valitettu. Luvat ovat siten käytettävissä ja on aika valmistautua tulevaan jahtiin. Viimevuotiset karhulupavalitukset ovat korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyssä, ja Metsästäjäliiton kautta juristi avustaa asiassa kaikkia luvanhaltijoita.

Toivotan hyvää sydänkesän aikaa ja hyviä lomapäiviä niille, joilla lomaa on! Nyt on oikea aika käydä radalla harjoittelemassa ja laatia suunnitelmia tulevaa jahtisyksyä varten!

Kysyttävää? Älä epäröi ottaa yhteyttä!

Jaakko Silpola
Jaakko Silpola
toiminnanjohtaja, vt. viestintäpäällikkö
+358 50 406 4836