Luonnonvarakeskuksen 16. kesäkuuta julkaiseman suden kanta-arvion mukaan susilaumojen määrä on kasvanut neljänneksellä vuoden aikana. Susikannan kehitys antanee pontta kannanhoidollisen metsästyksen valmisteluun.

Susilaumojen määrän kasvu luo perustan kannanhoidolliselle metsästykselle

16.06.2020 13:20
Luonnonvarakeskuksen 16. kesäkuuta julkaiseman suden kanta-arvion mukaan susilaumojen määrä on kasvanut neljänneksellä vuoden aikana. Susikannan kehitys antanee pontta kannanhoidollisen metsästyksen valmisteluun.

–  Luken arvio 30 laumasta ylittää nyt selkeästi kannanhoitosuunnitelmassa määritetyn pienimmän elinvoimaisen kannan tason, joksi on määritelty 25 laumaa tai lisääntyvää paria. Kannan kehitys antanee pontta kannanhoidollisen metsästyksen valmistelutyöhön, toteaa Metsästäjäliiton puheenjohtaja Tuomas Hallenberg.

Maa- ja metsätalousministeriön Suden kannanhoidollisen metsästyksen suunnittelu ja määrittely -hankkeessa selvitetään parhaillaan suden kannanhoidollisen metsästyksen edellytyksiä ja tavoitteita.

 

Konfliktien riski kasvaa

Metsästäjäliitto on asettanut akuuteimmaksi asiakseen koiran kanssa metsästämiseen liittyvien olosuhteiden parantamisen ja suomalaisen koirametsästyskulttuurin turvaamisen.

– Susikannan kasvu on havaittu kentältä tulleen runsaan palautteenkin kautta. Valitettavasti metsästäjillä ei ole enää käytettävissä susien seurantaan Luken pannoitukseen perustuvaa paikannustietoa. On riski, että susikonflikteja syntyy syksyn 2020 aikana, arvioi Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Jaakko Silpola.

 

Metsästäjien havainnot erittäin tärkeitä kanta-arvion tuottamisessa

Vapaaehtoiset, eli pääosin metsästäjät, tuottivat kanta-arvion tueksi vajaat 6 000 havaintoa Tassuun sekä suuren määrän DNA-näytteitä. Onnistuneita DNA-analyysejä on saatu 40 prosenttia enemmän kuin viime vuonna, ja susien tunnistaminen DNA-menetelmällä nousee yhä tärkeämmäksi tulevaisuudessa.

– Susihavaintojen kirjaaminen Tassuun selvästi kannattaa ja sillä on ollut vaikutusta kanta-arvioon. Harvaan asutuilta ja vaikeakulkuisilta alueilta tulisi ehdottomasti saada lisää Tassu-havaintoja ja DNA-näytteitä, jotta susikannan koko saadaan mahdollisimman tarkasti arvioiduksi, Metsästäjäliiton luonnon- ja riistanhoitopäällikkö Ere Grenfors kannustaa metsästäjiä.

Tänään 16.6.2020 julkistetun Luken arvion mukaan Suomessa oli maaliskuussa 30 susilaumaa, joista 24 susilaumaa on kokonaan Suomen sisäpuolella. Eniten kasvua oli läntisessä Suomessa, jossa arvion mukaan on 18 laumaa. Susilauma tarkoittaa kolmen tai useamman suden ryhmää, jotka liikkuvat pääosin yhdessä ja jakavat saman reviirin.

Susien yksilömäärän Luke arvioi maaliskuussa 2020 olleen 90 % todennäköisyydellä 216−246 yksilöä. Vuosi sitten maaliskuussa kannan suuruudeksi arvioitiin 185−205 yksilöä.

Lisätietoja:

toiminnanjohtaja Jaakko Silpola, puh. 050 406 4836, jaakko.silpolaatmetsastajaliitto.fi
luonnon- ja riistanhoitopäällikkö Ere Grenfors, puh. 050 569 8916, ere.grenforsatmetsastajaliitto.fi