Suden kannanhoidollinen metsästys on mahdollista vain, mikäli kanta-arvioon tuotetaan koko maan kattavasti tietoa susien määrästä. Tilanne on verrannollinen hirven, karhun tai ilveksen havaintokirjauksiin. Havaintojen pohjalta tehdään kanta-arvio ja sen perusteella voidaan myöntää kaatoluvat.

Susien Tassu-havainnot ja dna-näytekeruu ovat edellytys kannanhoidolliseen metsästykseen

09.12.2020 13:24
Suden kannanhoidollinen metsästys on mahdollista vain, mikäli kanta-arvioon tuotetaan koko maan kattavasti tietoa susien määrästä. Tilanne on verrannollinen hirven, karhun tai ilveksen havaintokirjauksiin. Havaintojen pohjalta tehdään kanta-arvio ja sen perusteella voidaan myöntää kaatoluvat.

Vain riittävän suuri susikanta mahdollistaa kannanhoidollisen metsästyksen talvella 2021-2022. Jokainen havainto on tärkeä. Ministeri Leppä ilmoitti 18.11., että mikäli susikanta on suurempi, kuin nyt määrittelytyön alla oleva suotuisan suojelun taso, kannanhoidollinen metsästys voi alkaa talvella 2021-2022.

Ruotsissa suotuisan suojelun tasoksi on määritelty 30 laumaa ja 300 sutta. Metsästys alkaa Ruotsissa jo kuluvana talvena.

Metsästäjäliitto kannustaa Tassu-havaintojen tekoon ja dna-näytekeräyksiin

Suomen Metsästäjäliitto kannustaa kaikkia metsästäjiä suurpetohavaintojen ja erikseen mainiten susihavaintojen ilmoittamiseen. Ilmoitukset tehdään suurpetoyhdyshenkilöille ja nämä kirjaavat havainnot Tassu-suurpetohavaintojärjestelmään. Havainnot ohjaavat ulosteiden dna-näytekeräystä, jolla susiyksilöt voidaan tunnistaa ja saadaan selville, montako erillistä laumaa alueella on. Dna-tunnistus parantaa suden kanta-arvion tekemisen tasoa. Ruotsissa kanta-arvio perustuu täysin dna-tunnistukseen.

Metsästäjäliiton piirit tukevat susihavaintotyön organisointia yhdessä alueellisten riistakeskusten ja paikallisten riistanhoitoyhdistysten kanssa. Piireistä saat tietoa paikallisista riistanhoitoyhdistysten suurpetoyhdyshenkilöistä ja suden dna-näytekeräyksen keräysvastaavista, mikäli esimerkiksi haluat ilmoittaa susihavainnoista.

Saat piireistä myös tietoa, kuinka voit ruveta vapaaehtoiseksi susien dna-näytekeräyksen keräysvastaavaksi tai vapaaehtoiseksi kerääjäksi.

Jokainen havainto on nyt tärkeä, sinua tarvitaan.

Lisätietoja Metsästäjäliiton piireistä.

 

PIIRI

 

SÄHKÖPOSTIOSOITE

PUHELIN

Etelä-Häme

Chris Karppinen

chris.karppinenatmetsastajaliitto.fi

0504441026

Kainuu

Juhani Voutilainen

juhani.voutilainenatmetsastajaliitto.fi

0503547276

Keskipohja

Leena Kangas-Järviluoma

leena.kangas-jarviluomaatmetsastajaliitto.fi

 

Keski-Suomi

Heikki Taskinen

heikki.taskinenatmetsastajaliitto.fi

0405741813

Kymi

Tuomo Joronen

joronentuomo77atgmail.com

0505843779

Oulu

Matti Halonen

ms.halonenatlive.fi

0405572781

Pohjanmaa

Jukka Hautala

jukka.hautalaatmetsastajaliitto.fi

0405307107

Pohjois-Häme

Tapio Luuri

tapluuatphpoint.fi

0440830623

Pohjois-Karjala

Pekka Kunnas

pekka.kunnasatpp.inet.fi

0400172748

Pohjois-Savo

Katja Partanen

pohjoissavoatmetsastajaliitto.fi

0451735857

Satakunta

Tapio Vähätalo

vahataloatdnainternet.net

0400764871

Svenska Österbotten

Ola Sandqvist

ola.sandqvistatpp.malax.fi

0504315338

Uusimaa

Bo-Krister Lindholm

bo-krister.lindholmatmetsastajaliitto.fi

0500821492

Varsinais-Suomi

Kimmo Suominen

kimmo.omaatoutlook.com

0400603812


Lisätietoja:
luonnon- ja riistanhoitopäällikkö Ere Grenfors, puh. 050 569 8916