”Suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittaminen ja susivahinkojen estäminen” -kansalaisaloite on luovutettu tänään eduskunnalle.

Susi-kansalaisaloite luovutettu eduskunnalle

04.11.2020 10:52
”Suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittaminen ja susivahinkojen estäminen” -kansalaisaloite on luovutettu tänään eduskunnalle.

Aloitteessa esitetään, että tulee valmistella laki, joka luo puitteet suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittamiseksi. Lisäksi lain tulee mahdollistaa nykyistä luotettavampi suden kannanarviointi, suden lajipuhtaus ja määrittää valtakunnallisesti yhtenäiset toimintatavat uhkaa tai vaaraa aiheuttavien susien poistamiseen.

Aloite keräsi vaaditut 50 000 kannatusta vajaassa viikossa. Yhteensä aloite keräsi 61 618 kannatusilmoitusta kuukaudessa. Sen jälkeen nimien keruu keskeytettiin, jotta aloite saataisiin eduskunnan käsiteltäväksi mahdollisimman pian.

Sudet aiheuttaneet monenlaisia vahinkoja

Sudet ovat aiheuttaneet kesän ja syksyn aikana merkittäviä vahinkoja sekä kotieläimille että metsästyskoirille. Kokonaisia lammaslaumoja on raadeltu, vasikoita on viety jopa pihatoista.

Metsästyskauden alussa 20.8.2020 - 31.10.2020 välisenä aikana sudet ovat tappaneet 21 metsästyskoiraa. Sen lisäksi ne ovat raadelleet 15 koiraa, jotka jäivät henkiin. Metsästyskausi jatkuu helmikuun loppuun saakka. Sudet ovat vieneet koiria ja kissoja myös pihoilta.

Susikanta on Suomessa kasvanut. Susilaumojen määrä oli Luken mukaan maaliskuussa 2020 noin 25 prosenttia edellisvuotta suurempi. Tänä vuonna sudet ovat käyneet ihmisten pihoilla jo 2800 kertaa, käy ilmi Tassu-suurpetohavaintojärjestelmästä.

Kansalaisaloitteen valmistelusta vastasivat maa- ja metsätaloustuottajien järjestöt MTK ja SLC, Suomen Metsästäjäliitto ja useat metsästyskoirajärjestöt. 

Lisätietoja:

Metsästäjäliitto:
toiminnanjohtaja Jaakko Silpola, puh. 050 406 4836, jaakko.silpolaatmetsastajaliitto.fi ()
www.metsastajaliitto.fi/susi

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:
Kenttäjohtaja Timo Leskinen puh. 040 075 4235, timo.leskinenatmtk.fi ()

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC:
Varapuheenjohtaja Mickel Nyström, puh. 040 775 5830, mickel.nystromatslc.fi ()

Suomen harmaahirvikoirajärjestö:
puheenjohtaja Jukka Immonen, puh. 040 836 9960, puheenjohtajaatshhj.info ()

Suomen Pystykorvajärjestö:
puheenjohtaja Pentti Isoviita, puh. 050 351 1410, 
puheenjohtajaatspj.fi () 

Muut valmistelussa olleet koirajärjestöt:

Suomen Bassetkerho, Antti Nuutero                                  
Suomen Beaglejärjestö, Toivo Kangas                          
Kanakoirakerho, Jyrki Kangas                                      
Suomen Ajokoirajärjestö, Liisa Miettinen                      
Suomen Spanieliliitto,  Paula Horne                                   
Suomen Dreeverijärjestö, Timo Nurmiluoto                  
Saksanseisojakerho, Vesa Nummi                                         
Suomen Laikajärjestö, Voitto Pulkkinen                       
Noutajakoirajärjestö, Petteri Hirvonen                          
Springerspanielit, Petri Karlsson                                   
Suomen Mäyräkoiraliitto, Seppo Saari                         
Suomen Kettuterrierit, Eero Suomus       

Kuva: Hanne Salonen / Eduskunta

Kuvassa oikealta vasemmalle apulaispääsihteeri Timo Tuovinen, lainsäädäntöjohtaja Tuula Kulovesi sekä luovuttajat Jukka Immonen, Jaakko Silpola, Mickel Nyström ja Timo Leskinen.