EU-tuomioistuin on ottanut käsittelyynsä Itävallan hallinto-oikeuden tekemän ennakkoratkaisupyynnön, joka koskee suden suojelutason vaihtelua eri EU-maissa. Ruotsin maaseutuministeriön julkaiseman tiedotteen mukaan EU-tuomioistuin on pyytänyt Itävallan lisäksi myös Suomen, Ruotsin ja Ranskan suulliseen kuulemiseen asiasta.

Suden suojelutaso puntarissa EU-tuomioistuimessa – myös Suomi on kuultavana

27.10.2023 11:04
EU-tuomioistuin on ottanut käsittelyynsä Itävallan hallinto-oikeuden tekemän ennakkoratkaisupyynnön, joka koskee suden suojelutason vaihtelua eri EU-maissa. Ruotsin maaseutuministeriön julkaiseman tiedotteen mukaan EU-tuomioistuin on pyytänyt Itävallan lisäksi myös Suomen, Ruotsin ja Ranskan suulliseen kuulemiseen asiasta.

Itävallan hallinto-oikeus on pyytänyt EU-tuomioistuimelta ennakkoratkaisua siitä, voiko suden suojelutaso olla lähtökohtaisesti erilainen eri EU-maissa. Susi on listattu Itävallassa – kuten myös esimerkiksi Suomessa poronhoitoalueen ulkopuolella ja Ruotsissa – EU:n luontodirektiivin tiukan suojelutason liitteeseen IV. EU:ssa on kuitenkin maita, esimerkiksi Viro, jossa susi on listattu saman EU-luontodirektiivin väljemmän suojelutason liitteeseen V. Liitevalinta on poliittinen päätös, joka on neuvoteltu siinä yhteydessä, kun maat ovat liittyneet EU:n jäseneksi.

Nyt Itävallan hallinto-oikeus pyytää ennakkoratkaisua siitä, pitäisikö Itävaltaa kohdella suden suojelutasoa koskevassa asiassa samalla tavoin kuin niitä maita, joissa suden sallitaan olevan väljemmän suojelutason liitteessä. Itävalta vetoaa asiassa EU:n perussopimuksen yhdenvertaisuusperiaatteeseen.

Ennakkoratkaisupyyntö on mielenkiintoinen myös Suomen kannalta, koska mikäli EU-tuomioistuin katsoo, että asiassa on noudatettava yhdenvertaisuusperiaatetta, tulee päätös erittäin todennäköisesti vaikuttamaan myös Suomeen.

Metsästäjäliitto on jo pitkään esittänyt, että susi tulisi siirtää Suomessakin koko maan osalta väljemmän suojelutason liitteeseen V. Tämä mahdollistaisi suden kannanhoidollisen metsästyksen. Metsästäjäliiton esittämä tavoite suden liitesiirron edistämisestä on otettu myös nykyisen hallituksen hallitusohjelmaan.

Ruotsin maaseutuministeriö on tiedottanut EU-tuomioistuimen kuulemistilaisuudesta 25.10.2023. Tiedotteen mukaan tuomioistuimen julkisasiamiehen odotetaan antavan ratkaisuehdotuksensa tammikuussa 2024 ja tuomioistuimen päätöstä odotetaan saatavaksi ennen syksyä 2024.

Lue lisää: Ruotsin maaseutuministeriön tiedote 25.10.2023 (ruotsiksi)