Tänä talvena suden DNA-näytekeräys laajeni kaikille lauma- ja parireviireille. Näytekeräys täydentää hienosti petoyhdyshenkilöiden kirjaamien havaintojen tuottamaa tietoa. DNA-keräyksen avulla voidaan yksilöidä susia ja saada tietoa reviirillä asuvien susien lukumäärästä, reviirien rajoista ja pentujen syntymästä.

Luke ja Riistakeskus tiedottaa: Suden DNA-näytekeräyskausi kuumimmillaan

05.02.2021 11:42
Tänä talvena suden DNA-näytekeräys laajeni kaikille lauma- ja parireviireille. Näytekeräys täydentää hienosti petoyhdyshenkilöiden kirjaamien havaintojen tuottamaa tietoa. DNA-keräyksen avulla voidaan yksilöidä susia ja saada tietoa reviirillä asuvien susien lukumäärästä, reviirien rajoista ja pentujen syntymästä.

Riittävän kattavalla näytekeräyksellä saadaan susista tietoa, jota ei millään muulla menetelmällä ole saatavissa. DNA-näytteiden keräysaika on marraskuun alusta helmikuun loppuun.

Näytekeräys on täydessä käynnissä ja etenee suunnitellusti aikataulussa. Näytteitä on 28.1. mennessä toimitettu tutkimukseen 485 kpl. Reviireillä keräystä koordinoi 40 vapaaehtoista keräysvastaavaa ja näytteitä on toimittanut 77 vapaaehtoista keräjää. Eniten näytteitä on toimitettu Pohjois-Karjalan (146 kpl), Kainuun (122 kpl) ja Oulun (81 kpl) aluetoimistojen alueilta. 

Kiitokset kaikille keräykseen tähän mennessä osallistuneille. Keräysaika on nyt parhaimmillaan ja aikaa on jäljellä reilu kuukausi. Joten uudetkin kerääjät ehtivät vielä mukaan.

Luke, Suomen riistakeskus ja maa- ja metsätalousministeriö järjestävät ”Suden jätöksillä” -teemaviikon 8.-13.2.2021. Viikon aikana on tarkoitus nostaa esille DNA-näytekeräykseen ja -tutkimukseen liittyviä asioita uutisina ja somepäivityksinä. Viikko on myös tuenosoitus ja kiitos vapaaehtoisille kerääjille. Huipennus on lauantai 13.2., jolloin jalkaudutaan yhdessä keräämään DNA-näytteitä.

Lisätietoa DNA-näytekeräyksestä:

DNA-näytekeräyksen tilanne 22.1.2021

Lue lisää DNA-seurannasta

Keräysvastaavien yhteystiedot

Lisätietoja:

Antti Härkälä, Luke, puh. 050 560 5714, antti.harkalaatluke.fi  (näytekeräys)

Mia Valtonen, Luke, puh. 029 532 2428, mia.valtonenatluke.fi  (DNA-tutkimus)

Olli Kursula, Suomen riistakeskus, puh. 029 431 2242, olli.kursulaatriista.fi