Keskitalvella 2022 Metsästäjäliitto ja SOTKA levähdysalue -hankkeen lintuvesiasintuntijat rakensivat Tuuloksen 4H-kerhon metsästävien nuorten kanssa sorsan putkipesiä Riihimäen Sammalistonsuolle. Jo saman kevään aikana pesät täyttyivät untuvikoista. Kolmessa neljästä asennetusta pesäputkesta pesintä onnistui ja poikaset pääsivät jatkamaan kehittymistään hyvälaatuisessa poikasympäristössä. Pesäputket ovat kustannustehokkain keino lisätä paikallisia vesilintukantoja.

Sammalistonsuon keinopesintä onnistui - auta sorsia ja rakenna oma putkipesä nyt

21.03.2023 06:47
Keskitalvella 2022 Metsästäjäliitto ja SOTKA levähdysalue -hankkeen lintuvesiasintuntijat rakensivat Tuuloksen 4H-kerhon metsästävien nuorten kanssa sorsan putkipesiä Riihimäen Sammalistonsuolle. Jo saman kevään aikana pesät täyttyivät untuvikoista. Kolmessa neljästä asennetusta pesäputkesta pesintä onnistui ja poikaset pääsivät jatkamaan kehittymistään hyvälaatuisessa poikasympäristössä. Pesäputket ovat kustannustehokkain keino lisätä paikallisia vesilintukantoja.

Sammalistonsuon pesissä ovat oletuksena pesineet sinisorsat eli heinäsorsat.

– Vaaleat munankuoret täsmäävät sinisorsaan, joka onkin Suomen yleisin sorsalaji, mukana pesien asentamisessa ollut lintuvesiasiantuntija Veli-Matti Pekkarinen iloitsee.

– Erityisesti sinisorsien suosivat putkipesiä, mutta myös muiden vesilintujen kuten tavin, telkän ja nokikanan on huomattu hyötyvän turvallisista pesälaitteista. Mikäli poikue onnistuu, naaras pyrkii pesimään samalla alueella ja samoissa oloissa jatkossakin. Suurin osa putkipesässä kuoriutuneista naaraista tekee pesänsä vastaavaan pesälaitteeseen. Kun huomaat pesäputkessa pesinnän, kannattaakin seuraavaksi kaudeksi viedä samalle alueelle lisää veden yläpuolelle asennettavia pesäputkia.

Pesäputket, putkipesät eli ns. sorsatuubit ovat sorsalinnuille rakennettuja turvallisia pesälaitteita, jotka asetetaan noin metrin korkeudelle rantaveteen. Sorsatuubissa pesivällä sorsalinnulla on tällaisessa putkessa paljon paremmat mahdollisuudet onnistua pesinnässä kuin maassa pesivillä lajikumppaneilla. Veteen asennettuun pesään eivät pääse pienpedot eikä myöskään varislintujen ryöstely romahduta pesätuottoa. Menetelmä onkin tullut yhä suositummaksi Suomessa ja ympäri Eurooppaa. Suomesta löytyy jo yli 10 000 sorsille rakennettua putkipesää, ja luku kasvaa joka vuosi.

Ensimmäiset pesät kannattaa viedä paikoilleen jo alkukeväällä helmi-maaliskuussa, mutta vielä toukokuussakin pesät voivat ehtiä käyttöön. Pesä kannattaa sijoittaa pien- tai suurkosteikoille, mudan- tai savenottopaikoille, ojalevennyksiin, rauhallisiin lahtiin ja lintulampiin sekä poukamiin. Tärkeimmät ominaisuudet ovat pesäpaikan rauhallisuus ja tuulensuoja.

Kaikenlaisten ihmisten vesilintuja varten valmistamista pesälaitteista kerätään tietoa eurooppalaisen Waterfowlers’ Network kyselyyn oheisen suomenkielisen linkin kautta >>

Lue lisää keinopesän rakentamisesta ja asentamisesta Jahtimediasta >>