Ruotsissa on tehty muutoksia metsästysasetukseen. Suurin muutos Ruotsin metsästysasetuksessa on mm. merimetson, valkoposkihanhen, laulujoutsenen ja kurjen suojametsästyksen aloittaminen.

Ruotsissa sallitaan jopa kurjen ja laulujoutsenen suojametsästys

29.09.2021 19:50
Ruotsissa on tehty muutoksia metsästysasetukseen. Suurin muutos Ruotsin metsästysasetuksessa on mm. merimetson, valkoposkihanhen, laulujoutsenen ja kurjen suojametsästyksen aloittaminen.

Suomessa on jo pidempään keskusteltu etenkin merimetson ja valkoposkihanhien metsästämisestä, sillä hanhet aiheuttavat haittaa viljelyksille ja viheralueille. Suomessa kummatkin lajit ovat kuitenkin toistaiseksi tiukasti luonnonsuojelulailla rauhoitettuja ja niiden tappaminen ja häiritseminen on poikkeusluvanvaraista.

Kurkea ja laulujoutsenta ei saa Suomessa tappaa edes poikkeusluvalla.

Uuden metsästysasetuksen mukaan Ruotsissa voidaan suojametsästää valkoposkihanhia, merihanhia ja kanadanhanhia, joita esiintyy vähintään viiden yksilön parvissa sellaisilla pelloilla, joilta ei ole korjattu satoa, tai jotka voivat aiheuttaa haittaa ihmisten terveydelle. Metsästysaika kestää heinäkuun alusta kesäkuun loppuun eli vuoden ympäri.

Merimetsoja voidaan suojametsästää Ruotsissa jatkossa vahinkojen estämiseksi, mutta se tulee tehdä vähintään 300 metrin päässä merimetsojen, merikotkan tai kalasääksen pesältä ja tulee tapahtua 300 metrin säteellä suojattavista kalanpyydyksistä. Metsästysaika on elokuun alusta helmikuun loppuun. Kalanviljelylaitoksilla ja kalanistutuspaikoilla 300 metrin etäisyydellä ko. alueista metsästysaika on heinäkuun alusta kesäkuun loppuun eli vuoden ympäri.

Kurkia, jos niitä esiintyy vähintään viiden yksilön parvissa, voidaan vahingon estämiseksi suojametsästää pelloilla, joilla ei ole korjattu satoa. Metsästysaika on elokuun alusta syyskuun loppuun ja huhtikuun alusta toukokuun loppuun.

Laulujoutsenia, jos niitä esiintyy vähintään viiden yksilön parvissa, voidaan vahingon estämiseksi suojametsästää pelloilla, joilta ei ole korjattu satoa. Metsästysaika on lokakuun alusta maaliskuun loppuun.

Hirvijahdille on Ruotsissa määritelty kiinteä aloituspäivä, syyskuun 1. pohjoisessa ja 8. lokakuuta etelässä.

Metsäkaurispukille kevätjahti tulee koko maahan. Näiden lisäksi Pohjois-Ruotsissa pidennetään mm. latvalinnustuksen metsästysaikaa 15. helmikuuta asti.

Suden kannanhoidollinen metsästys aloitettiin Ruotsissa jo viime talvena.

Lisätietoja:

https://jagareforbundet.se/aktuellt/forbundsnyheter/2021/05/sa-blir-de-nya-jakttiderna/