Salossa ja Janakkalassa on todettu H5N1-tyypin lintuinfluenssaa fasaaneissa. Alueille on asetettu tartuntavyöhyke, jolla myös kaikkien lintujen metsästys on kielletty. Janakkalan tartuntavyöhykettä on laajennettu 4.10. ja edelleen 15.10 (Tiedotetta päivitetty 29.9./4.10./15.10.)

Ruokavirasto kieltänyt Salon ja Janakkalan ympäristössä lintujen metsästyksen

16.10.2021 06:25
Janakkalan vyöhyke
Salossa ja Janakkalassa on todettu H5N1-tyypin lintuinfluenssaa fasaaneissa. Alueille on asetettu tartuntavyöhyke, jolla myös kaikkien lintujen metsästys on kielletty. Janakkalan tartuntavyöhykettä on laajennettu 4.10. ja edelleen 15.10 (Tiedotetta päivitetty 29.9./4.10./15.10.)

Salossa ja Janakkalassa on todettu linnuille korkeaa kuolleisuutta aiheuttavaa H5N1-tyypin lintuinfluenssaa fasaaneissa. Alueen runsaan fasaanimäärän vuoksi Ruokavirasto on perustanut alueille tartuntavyöhykkeen taudin leviämisen estämiseksi. Vyöhykkeillä on kielletty mm. siipikarjan ja muiden lintujen siirrot sekä asetettu vaatimuksia lintujen pitopaikkojen suojaamiseksi tartunnalta. Aluehallintovirastot ovat yhteydessä jokaiseen alueelle rekisteröityyn lintujen pitopaikkaan ja antaa asiasta tarkemmat ohjeet.

Lintujen metsästys vyöhykkeellä on kielletty. Ensisijaisesti metsästyskiellon tarkoituksena on, ettei lintuja hätistellä tartunta-alueelta poispäin, ja samalla lisätä riskiä, että myös virusta leviäisi tiedetyltä tartunta-alueelta laajemmalle. Sairastuneet linnut oletettavasti pysyvät paremmin paikallaan, kun niiden annetaan olla rauhassa niillä sijoillaan.

Metsästäjien henkilösuojausta ajatellen myös riski joutua sairaan tai virusta kantavan linnun kanssa tekemiseen on suurempi, jos metsästetään alueilla, joilla lintuja on jo joukoittain kuollut lintuinfluenssaan.

Lue lisää Ruokaviraston tiedotteesta: 
Salo: https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/siipikarja/lintuinfluenssa/lintuinfluenssa-suomessa/lintuinfluenssa-luonnonvaraisissa-linnuissa-2021/

Janakkala: https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/ajankohtaista-elaintaudeista/luontoon-lasketuissa-fasaaneissa-todettu-lintuinfluenssaa-janakkalassa/

4.10.:https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/ajankohtaista-elaintaudeista/janakkalan-tartuntavyohyketta-laajennetaan-uusien-fasaanitapausten-vuoksi-myos-ketulla-todettu-lintuinfluenssaa/

15.10.: https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/ajankohtaista-elaintaudeista/tartuntavyohyketta-laajennetaan-edelleen-janakkalassa-uusien-lintuinfluenssatapausten-vuoksi/

 

Salon tartuntavyöhyke
Janakkalan 4.10. laajennettu tartuntavyöhyke